Get Adobe Flash player
Thông báo Công nhận kết quả tuyển dụng viên chức và ký kết hợp đồng làm việc
Cập nhật: 04.06.2018 10:34 - Lượt xem: 61

Căn cứ Quyết định số 61/QĐ-SCT ngày 18/3/2016 của Sở Công Thương Đồng Nai ban hành quy định về tổ chức và hoạt động Trung tâm Xúc tiến Thương mại Đồng Nai;

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 17/2013/NĐ-CP và Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội Vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức và Thông tư số 16/2012/TT-BNV ngày 28/12/2012 của Bộ Nội vụ về Quy chế thi, xét tuyển viên chức; Quy chế thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và Nội quy kỳ thi tuyển, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành;

Căn cứ Quyết định số 27/2012/QĐ-UBND ngày 05/4/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành quy định quản lý và phân cấp thẩm quyền quản lý công chức, viên chức các cơ quan, ban, ngành và đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện;

Căn cứ Quyết định số 74/QĐ-SCT ngày 30/5/2018 của Sở Công Thương Đồng Nai về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức.

Trung tâm Xúc tiến Thương mại Đồng Nai thông báo kết quả trúng tuyển và ký hợp đồng làm việc với ứng viên trúng tuyển trong đợt xét tuyển dụng viên chức năm 2018 của Trung tâm như sau:

1.Tổng số ứng viên trúng tuyển: 01 người

- Họ và tên: Bà Nguyễn Thị Mỹ Yến, sinh năm 1992

- Trình độ chuyên môn: Ngữ Văn pháp  

   - Vị trí trúng tuyển: Chuyên viên phòng Phát triển Thị trường

2. Thời gian, địa điểm nhận Quyết định tuyển dụng và ký hợp đồng làm việc:

- Thời gian: 8h30, ngày 4/6/2018

- Địa điểm: Phòng Tổ chức Hành chính - Tổng hợp, Trung tâm Xúc tiến Thương mại Đồng Nai.

3. Hồ sơ mang theo khi nhận quyết định và ký hợp đồng làm việc

- Chứng minh nhân dân; Các văn bằng, chứng chỉ gốc để đối chiếu;

- Trường hợp ứng viên có thời gian công tác có đóng BHXH bắt buộc, yêu cầu cung cấp sổ BHXH để trung tâm tiếp tục làm hồ sơ tham gia BHXH cho ứng viên theo quy định.

4. Trong thời gian 20 ngày kể từ ngày công bố kết quả tuyển dụng, nếu người trúng tuyển không đến nhận quyết định tuyển dụng và ký hợp đồng làm việc, Trung tâm Xúc tiến Thương mại sẽ huỷ bỏ kết quả trúng tuyển theo quy định.

Trung tâm Xúc tiến Thương mại Đồng Nai thông báo để bà Nguyễn Thị Mỹ Yến biết.
Nguồn: Trung tâm Xúc tiến Thương mại Đồng Nai

Các tin khác

Chương trình KM, QC, HCTL 2018

Video goes here

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, năm 2017 có nên tiếp tục tổ chức các phiên chợ vui công nhân không ?