Get Adobe Flash player
Xây dựng điểm bán hàng Việt với tên gọi “Tự hào Hàng Việt”
Cập nhật: 07.06.2018 10:34 - Lượt xem: 923

Thực hiện Quyết định số 634/QĐ-TTg ngày 29/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2014-2020;

Căn cứ Quyết định số 4466/QĐ-UBND ngày 26/12/2016 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Quyết định số 1080/QĐ ngày 05/04/2017 của UBND tỉnh Đồng Nai Nai về việc ban hành chương trình xúc tiến thương mại năm 2017;

Sở Công Thương Đồng Nai lập kế hoạch triển khai chương trình hỗ trợ xây dựng điểm bán hàng Việt với tên gọi “Tự hào Hàng Việt” theo quyết định 794/QĐ-BCT ngày 29/2/2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

  1. Mục đích:

- Triển khai Quyết định số 634/QĐ-TTg ngày 29/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2014-2020. Nhằm kích cầu tiêu dùng nội địa, khai thác tiềm năng hàng hóa sản xuất trong nước, nâng cao chất lượng hàng hóa, dịch vụ gắn với bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.  

- Hỗ trợ các xã chưa có chợ, chưa có siêu thị mini, chưa có cửa hàng tiện lợi hoặc cửa hàng kinh doanh tổng hợp đáp ứng tiêu chí số 7 về chợ trong bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới.

       2. Yêu cầu:

-        Hỗ trợ đúng đối tượng là các doanh nghiệp, hộ gia đình do phòng Kinh tế/Kinh tế hạ tầng các huyện giới thiệu.

-        Hỗ trợ các đơn vị sữa chữa, nâng cấp, đầu tư quầy, kệ, bảng hiệu “Tự hào hàng Việt”, khai trương, tuyên truyền, quảng bá,…

        3. Hình ảnh dựng điểm bán hàng Việt với tên gọi “Tự hào Hàng Việt” năm 2017 tại Xã Thanh Sơn, Huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai4. Hình ảnh dựng điểm bán hàng Việt với tên gọi “Tự hào Hàng Việt” năm 2017 tại Xã Sông Nhạn, Huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai            5. Hình ảnh dựng điểm bán hàng Việt với tên gọi “Tự hào Hàng Việt” năm 2017 tại Xã Trị An, Huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai6. Hình ảnh dựng điểm bán hàng Việt với tên gọi “Tự hào Hàng Việt” năm 2018 tại Xã Phú An , Huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai

7. Hình ảnh dựng điểm bán hàng Việt với tên gọi “Tự hào Hàng Việt” năm 2018 tại Xã Tà Lài , Huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai

8. Hình ảnh dựng điểm bán hàng Việt với tên gọi “Tự hào Hàng Việt” năm 2018 tại Xã Cẩm Đường, Huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai


9. Hình ảnh dựng điểm bán hàng Việt với tên gọi “Tự hào Hàng Việt” năm 2018 tại Xã Phú Tân, Huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai


10. Hình ảnh dựng điểm bán hàng Việt với tên gọi “Tự hào Hàng Việt” năm 2018 tại Xã Phú Hữu, Huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai


11. Hình ảnh dựng điểm bán hàng Việt với tên gọi “Tự hào Hàng Việt” năm 2018 tại Xã Bình Hòa, Huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai


Nguồn: Trung tâm Xúc tiến Thương mại Đồng Nai
Các tin khác

QUẢNG CÁO

Video goes here

Văn bản pháp luật mới

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, năm 2018 có nên tiếp tục tổ chức các phiên chợ vui công nhân không ?