Get Adobe Flash player
Triền khai, quán triệt Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư
Cập nhật: 26.03.2019 02:39 - Lượt xem: 467
Thực hiện Công văn số 6224-CV/TU, ngày 25/02/2019 của Tỉnh ủy Đồng Nai về việc triển khai Chỉ thị số 30-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương về "tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng"
Thực hiện Công văn số 6224-CV/TU, ngày 25/02/2019 của Tỉnh ủy Đồng Nai về việc triển khai Chỉ thị số 30-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương về "tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng" và chỉ đạo của Thường trực Đảng ủy khối, Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối đề nghị cấp ủy các cơ sở đảng trực thuộc tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau:

1) Tổ chức quán triệt sâu sắc Chỉ thị số 30-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương (gửi kèm); đồng thời tăng cường tuyên truyền, giáo dục phổ biến chính sách, pháp luật liên quan đến bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan đơn vị để nâng cao nhận thức và tạo sự đồng thuận trong toàn Đảng bộ, nhằm bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam.

2) Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình, lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức thực hiện có hiệu quả những nội dung, nhiệm vụ có liên quan được nêu trong chỉ thị số 30-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương.Nguồn: Trung tâm Xúc tiến Thương mại
Các tin khác

QUẢNG CÁO

Video goes here

Văn bản pháp luật mới

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, năm 2018 có nên tiếp tục tổ chức các phiên chợ vui công nhân không ?