Get Adobe Flash player
Kế hoạch Tổ chức Hội nghị “Triển khai Chương trình Xúc tiến Thương mại năm 2018 tỉnh Đồng Nai”
Cập nhật: 10.05.2018 02:20 - Lượt xem: 206

Thực hiện Chương trình Xúc tiến Thương mại năm 2018 được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt tại Quyết định số 1524/QĐ-UBND ngày 07/5/2018.

Trung tâm Xúc tiến Thương mại Đồng Nai (Sở Công Thương) tổ chức hội nghị “Triển khai Chương trình Xúc tiến Thương mại năm 2018 tỉnh Đồng Nai”.

  1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích:

- Cập nhật và cung cấp đến doanh nghiệp, những thông tin về chương trình XTTM 2018, chính sách hỗ trợ và các chương trình khác liên quan đến hoạt động XTTM thương mại; định hướng thị trường trong nước và xuất khẩu trong thời gian tới;

- Giúp các cơ quan QLNN nắm bắt khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong việc tiếp cận thông tin thị trường, hoạt động XTTM, từ đó tham mưu kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi bổ sung về cơ chế chính sách XTTM tạo điều kiện cho hoạt động XTTM trên địa bàn được phát triển;

- Tăng cường thông tin hai chiều trong hoạt động XTTM của doanh nghiệp tạo thuận lợi cho các hiệp hội và doanh nghiệp tiếp cận, khai thác thông tin, trao đổi kinh nghiệm trong việc tổ chức, tham gia và thực hiện các hoạt động XTTM hiệu quả.

2. Yêu cầu:

- Doanh nghiệp nắm bắt được các thông tin cơ bản về chính sách hỗ trợ chương trình XTTM; Trực tiếp trao đổi kinh nghiệm, khó khăn, vướng mắc trong công tác tiếp cận chính sách hỗ trợ, tổ chức và tham gia các hoạt động XTTM;

- Cơ quan QLNN nắm bắt và tiếp thu góp ý của các hiệp hội, doanh nghiệp về công tác hỗ trợ XTTM, góp phần nâng cao năng lực canh tranh, nâng cao chất lượng tổ chức và hiệu quả hoạt động XTTM.

II. NỘI DUNG:

1. Chủ đề: Hội nghị “Triển khai Chương trình Xúc tiến Thương mại năm 2018 tỉnh Đồng Nai”.

2. Đơn vị tổ chức:

- Sở Công Thương Đồng Nai;

3. Đơn vị phối hợp:

- Liên minh HTX; Hội Nông dân.

- Các tổ chức Hội và Hiệp hội: Hiệp Hội Doanh nghiệp Đồng Nai; Hội Xuất nhập khẩu Dồng Nai; Hiệp hội Gỗ và Thủ công mỹ nghệ; Hiệp hội Gốm Mỹ nghê; Hội Doanh nhân trẻ Đồng Nai;

4. Thành phần:

- Lãnh đạo Sở Công Thương Đồng Nai; Lãnh đạo Sở Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn; Lãnh đạo Liên minh HTX; Lãnh đạo Hội Nông dân Đồng Nai; Phòng Quản lý Thương mại – Sở Công Thương; Phòng kinh tế/kinh tế hạ tầng các huyện, thị xã Long Khánh, TP. Biên Hòa;

- Hiệp hội ngành nghề, Hội viên các tổ chức Hiệp hội: Hiệp Hội doanh nghiệp Đồng Nai; Hội Xuất Nhập khẩu Đồng Nai; Hiệp hội Gỗ và Thủ công Mỹ nghệ, Hiệp hội Gốm Mỹ nghê; Hội doanh nhân trẻ Đồng Nai;

- Các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh; Xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh;

- Các cơ quan báo đài;

Tổng số dự kiến khoảng 150 - 170 đại biểu.

5. Thời gian địa điểm:

- Thời gian: Lúc 9h00 ngày 22/5/2018 (thứ ba).

- Địa điểm: Hội trường Nhà Khách 71

            Số 71, Hà Huy Giáp, Phường Quyết Thắng, TP. Biên Hòa, Đồng Nai.

6. Chương trình:

- Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp tham gia chương trình XTTM tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016-2020;

- Chương trình XTTM Đồng Nai năm 2018;

-.Chương trình Phát triển TMĐT tỉnh Đồng Nai năm 2018.Nguồn: Trung tâm Xúc tiến Thương mại Đồng Nai

Các tin khác

QUẢNG CÁO

Video goes here

Văn bản pháp luật mới

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, năm 2018 có nên tiếp tục tổ chức các phiên chợ vui công nhân không ?