Get Adobe Flash player
Kế hoạch Tổ chức hội nghị “Kết nối giao thương giữa các nhà cung cấp từ các tỉnh, thành với hệ thống phân phối của Đồng Nai”.
Cập nhật: 25.06.2018 10:20 - Lượt xem: 258

Thực hiện Chương trình Xúc tiến Thương mại năm 2018 được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt tại Quyết định số 1524/QĐ-UBND ngày 07/5/2018.

Căn cứ văn bản số 710/SCT-XTTM ngày 25/5/2018 của Sở Công Thương Vĩnh Long về việc đề nghị phối hợp tổ chức kết nối cung cầu tại Chợ Đầu mối Dầu Giây;

Sở Công Thương Đồng Nai phối hợp với Sở Công Thương Vĩnh Long lập kế hoạch tổ chức hội nghị “Kết nối giao thương giữa các đơn vị sản xuất của tỉnh Vĩnh Long với Chợ Đầu mối Nông sản Thực phẩm Dầu Giây của tỉnh Đồng Nai”.

I- MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Hỗ trợ kết nối tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp an toàn của Vĩnh Long với hệ thống phân phối tại Chợ Đầu mối Nông sản Thực phẩm Dầu Giây của Đồng Nai.

- Hỗ trợ tạo lập chuỗi liên kết bền vững trong hoạt động sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp an toàn giữa nhà sản xuất và nhà tiêu thụ  của Đồng Nai và Vĩnh Long.

2. Yêu cầu:

  - Hàng hóa giao thương phải có nhãn hiệu, nguồn gốc sản xuất rõ ràng, đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Thiết lập giao thương giữa các nhà sản xuất của Vĩnh Long với các Thương nhân của Chợ Đầu mối Nông sản Thực phẩm Dầu Giây.

II- NỘI DUNG:

  1. Chủ đề : “Kết nối giao thương giữa các đơn vị sản xuất của tỉnh Vĩnh Long với Chợ Đầu mối Nông sản Thực phẩm Dầu Giây của tỉnh Đồng Nai”.
    1. Thời gian: Lúc 8h00 ngày 29/06/2018 (thứ sáu)
    2. Địa điểm: Chợ Đầu mối Nông sản Thực phẩm Dầu Giây, xã  Xuân Thạnh, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai
    3. Thành phần:

- Sở Công Thương Đồng Nai; Trung tâm Xúc tiến Thương mại  Đồng Nai, Công ty Cổ  phần Bất động sản Thống Nhất (Ban quản lý Chợ Nông sản Thực phẩm Dầu Giây), Công ty TNHH MTV Proton, Tập đoàn Nam Châu Sơn

- Các tiểu thương Chợ Đầu mối Nông sản Thực phẩm Dầu Giây.

   + Tỉnh Vĩnh Long:

- Sở Công Thương; Phòng Quản lý thương mại; Trung tâm Khuyến công & Tư vấn phát triển công nghiệp; Trung tâm Xúc tiến Thương mại; Liên minh Hợp tác xã;

- Doanh nghiệp, Hợp tác xã, Trang trại, Hộ Nông dân.

5.  Chương trình:

-   Phát biểu khai mạc của Lãnh đạo Sở Công Thương Đồng Nai và Sở Công Thương Vĩnh Long.

-   Giới thiệu khái quát hàng hóa của tỉnh  Vĩnh Long.

-   Đại diện Chợ Đầu mối giới thiệu về khu chợ và thông tin về các  tiêu chuẩn, thủ tục đưa hàng hóa vào chợ.

-   Tham quan khu vực trưng bày sản phẩm, tham quan hệ thống Chợ

-   Các đơn vị tham gia đàm phán, Ký kết ghi nhớ hợp tác về liên kết sản xuất, tiêu thụ.

-   Phát biểu bế mạc lãnh đạo Sở Công thương Đồng Nai và Vĩnh Long.

-   Kết thúc hội nghị.

III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

  1. Phân công phối hợp chuẩn bị:

a. Sở Công Thương Đồng Nai:

- Xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị;

- Thông báo và mời các tiểu thương Chợ Đầu mối Nông sản Thực phẩm Dầu Giây;

b. Sở Công Thương Vĩnh Long:

-    Phối hợp Sở Công Thương Đồng Nai lập kế hoạch và các nội dung liên quan. Lập danh sách doanh nghiệp Vĩnh Long giới thiệu sản phẩm, mời doanh nghiệp Vĩnh Long tham gia, chuẩn bị tài liệu cho buổi làm việc với các doanh nghiệp Đồng Nai và Thương nhân Chợ Đầu mối Nông sản Thực phẩm Dầu Giây.

Chọn một số doanh nghiệp của tỉnh làm đầu mối nhận sản phẩm của các doanh nghiệp Vĩnh Long để ký kết hợp tác với doanh nghiệp đầu mối phân phối và Thương nhân Chợ Đầu mối Nông sản Thực phẩm Dầu Giây tại Đồng Nai.

2. Kinh phí: Kinh phí trong chương trình Xúc tiến Thương mại năm 2018 được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt tại Quyết định số 1524/QĐ-UBND ngày 07/5/2018.

          Trên đây là Kế hoạch tổ chức chương trình hội nghị “Kết nối giao thương giữa các nhà cung cấp từ các tỉnh, thành với hệ thống phân phối của Đồng Nai”.
Nguồn: Trung tâm Xúc tiến Thương mại Đồng Nai
Các tin khác

QUẢNG CÁO

Video goes here

Văn bản pháp luật mới

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, năm 2018 có nên tiếp tục tổ chức các phiên chợ vui công nhân không ?