Get Adobe Flash player
Kế hoạch tổ chức hội nghị “Kết nối giao thương giữa các nhà cung cấp từ các tỉnh, thành với hệ thống phân phối của Đồng Nai”.
Cập nhật: 12.10.2018 08:09 - Lượt xem: 142
Thực hiện Chương trình Xúc tiến Thương mại năm 2018 được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt tại Quyết định số 1524/QĐ-UBND ngày 07/5/2018;

Sở Công Thương Đồng Nai phối hợp với Sở Công Thương Trà Vinh và Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư  An Giang lập kế hoạch tổ chức hội nghị “Kết nối giao thương giữa các đơn vị sản xuất của tỉnh Trà Vinh và An Giang với Chợ Đầu mối Nông sản Thực phẩm Dầu Giây của tỉnh Đồng Nai”.

I- MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Hỗ trợ kết nối tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp an toàn của tỉnh Trà Vinh và An Giang với hệ thống phân phối tại Chợ Đầu mối Nông sản Thực phẩm Dầu Giây của Đồng Nai.

- Hỗ trợ tạo lập chuỗi liên kết bền vững trong hoạt động sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp an toàn giữa nhà sản xuất và nhà tiêu thụ của Đồng Nai và Trà Vinh, An Giang.

2. Yêu cầu:

  - Hàng hóa giao thương phải có nhãn hiệu, nguồn gốc sản xuất rõ ràng, đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Thiết lập giao thương giữa các nhà sản xuất của tỉnh Trà Vinh, An Giang với các Thương nhân của Chợ Đầu mối Nông sản Thực phẩm Dầu Giây.

II- NỘI DUNG:

  1. Chủ đề : “Kết nối giao thương giữa các đơn vị sản xuất của tỉnh Trà Vinh, An Giang với Chợ Đầu mối Nông sản Thực phẩm Dầu Giây của tỉnh Đồng Nai”.
    1. Thời gian: Lúc 18h00 ngày 18/10/2018 (thứ năm)
    2. Địa điểm: Chợ Đầu mối Nông sản Thực phẩm Dầu Giây, xã  Xuân Thạnh, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai.
    3. Thành phần:

- Sở Công Thương Đồng Nai; Trung tâm Xúc tiến Thương mại  Đồng Nai, Công ty Cổ  phần Bất động sản Thống Nhất (Ban quản lý Chợ Nông sản Thực phẩm Dầu Giây), Công ty TNHH MTV Proton, Tập đoàn Nam Châu Sơn.

- Các tiểu thương Chợ Đầu mối Nông sản Thực phẩm Dầu Giây.

  + Tỉnh Trà vinh:

- Sở Công Thương Trà Vinh;

- Doanh nghiệp, Hợp tác xã, Trang trại, Hộ Nông dân.

   + Tỉnh An Giang:

- Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư An Giang;

- Doanh nghiệp, Hợp tác xã, Trang trại, Hộ Nông dân.

5.  Chương trình:

-   Phát biểu khai mạc của Lãnh đạo Sở Công Thương Đồng Nai và Sở Công Thương Trà Vinh, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư An Giang.

-   Đại diện Chợ Đầu mối giới thiệu về khu chợ và thông tin về các  tiêu chuẩn, thủ tục đưa hàng hóa vào chợ.

-   Đại diện Đoàn Trà Vinh và An Giang giới thiệu khái quát hàng hóa của tỉnh Trà Vinh và An Giang.

-   Tham quan khu vực trưng bày sản phẩm, tham quan hệ thống chợ.

-   Các đơn vị tham gia đàm phán, ký kết ghi nhớ hợp tác về liên kết sản xuất, tiêu thụ.

-   Phát biểu bế mạc lãnh đạo Sở Công thương Đồng Nai và Sở Công Thương Trà Vinh, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư An Giang.

-   Kết thúc hội nghị.

III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

  1. Phân công phối hợp chuẩn bị:

a/ Sở Công Thương Đồng Nai:

- Thuê hội trường tổ chức Hội nghị;

- Mời tiểu thương Chợ Đầu mối Nông sản Thực phẩm Dầu Giây; Tập đoàn Nam Châu Sơn tham gia hội nghị, kết nối giao thương.

b/ Sở Công Thương Trà Vinh và Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư An Giang:

-    Mời doanh nghiệpTrà Vinh và An Giang tham gia; chuẩn bị hàng hóa trưng bày tại hội nghị.

-    Lựa chọn một số doanh nghiệp giới thiệu về sản phẩm, nhu cầu giao thương tại hội nghị.   

2. Tiến độ triển khai:

- Từ ngày 18/9 – 05/10/2018: làm việc với Sở Công Thương Trà Vinh và Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư An Giang thống nhất nội dung chương trình và lập kế hoạch tổ chức.

- Ngày 08/10 - 10/10/2018: gửi thư mời cho các đơn vị, chuẩn bị địa điểm và các nội dung khác có liên quan.

- Ngày 10/10 – 12/10/2018: Xác nhận thông tin đơn vị tham gia, tổng hợp và rà soát, hoàn chỉnh các nội dung.

- Ngày 16/10/2018: rà soát, tổng hợp báo cáo sơ bộ tiến độ.

- Ngày 18/10/2018 (thứ năm): Tổ chức hội nghị tại Chợ Đầu mối Nông sản Thực phẩm Dầu Giây.

3. Kinh phí:

Kinh phí trong chương trình Xúc tiến Thương mại năm 2018 được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt tại Quyết định số 1524/QĐ-UBND ngày 07/5/2018.

          Trên đây là Kế hoạch tổ chức chương trình hội nghị “Kết nối giao thương giữa các nhà cung cấp từ các tỉnh, thành với hệ thống phân phối của Đồng Nai”.

Nguồn: Trung tâm Xúc tiến Thương mại Đồng Nai

Các tin khác

QUẢNG CÁO

Video goes here

Văn bản pháp luật mới

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, năm 2018 có nên tiếp tục tổ chức các phiên chợ vui công nhân không ?