Get Adobe Flash player
Kế hoạch tổ chức Đoàn công tác tham dự Hội nghị “Kết nối cung – cầu hàng hoá giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành năm 2018” tại tỉnh Bến Tre.
Cập nhật: 15.10.2018 03:29 - Lượt xem: 265

Căn cứ Quyết định số 1524/QĐ-UBND ngày 07/5/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai về ban hành Chương trình Xúc tiến thương mại năm 2018 tỉnh Đồng Nai;

Căn cứ Kế hoạch số 6619/KH-SCT ngày 07/9/2018 của Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức Hội nghị “Kết nối cung – cầu hàng hoá giữa thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành năm 2018”,

            Sở Công Thương Đồng Nai xây dựng Kế hoạch tổ chức Đoàn công tác tham dự Hội nghị “Kết nối cung – cầu hàng hoá giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành năm 2018” tại tỉnh Bến Tre năm 2018 như sau:

  1. MỤC ĐÍCH

-             Kết nối cho các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất gặp gỡ, trao đổi, tìm hiểu nhu cầu, giới thiệu, quảng bá sản phẩm, hình ảnh đến người tiêu dùng.

-             Là cầu nối thiết thực cho các doanh nghiệp trực tiếp gặp, trao đổi tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư, kinh doanh và liên kết mở rộng thị trường.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

  1. Thời gian: từ ngày 22/11/2018 đến ngày 23/11/2018 (02 ngày).
  2. Địa điểm: Trung tâm Thương mại Triển lãm và Hội nghị Quốc tế - Việt Nam (VN-ITECC), đường Võ Nguyên Giáp, Quốc lộ 60, Sơn Đông, TP. Bến Tre, tỉnh Bến Tre.
  3. Thành phần đoàn:

a) Sở Công Thương Đồng Nai:

- Trưởng đoàn: Lãnh đạo Sở Công Thương.

- Thành viên: Phòng Quản lý Thương mại (01 người), Trung tâm xúc tiến thương mại (03 người).

            b) Các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, phân phối các sản phẩm đặc trưng trên địa bàn tỉnh và các doanh nghiệp ngành công nghiệp hỗ trợ (dự kiến 13 đơn vị).

4. Kinh phí:

Sử dụng nguồn kinh phí thuộc chương trình xúc tiến thương mại năm 2018 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1524/QĐ-UBND ngày 07/5/2018. Nguồn kinh phí đã được giao từ đầu năm 2018 cho Trung tâm Xúc tiến Thương mại Đồng Nai.

III. CHƯƠNG TRÌNH ĐOÀN CÔNG TÁC (đính kèm lịch trình và phiếu đăng ký):

  1. Lễ khai mạc

-          Thời gian: 8h30 – 9h00 ngày 22/11/2018 (thứ năm)

-            Chủ trì: Lãnh đạo Bộ Công Thương, Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre

  1. Hội nghị chính: Hội nghị Kết nối cung - cầu hàng hoá giữa thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành năm 2018

-          Thời gian: từ 9h00 – 11h30 ngày 22/11/2018 (thứ năm)

-            Chủ trì: Lãnh đạo Bộ Công Thương, Uỷ ban nhân dân thành Phố Hồ Chí Minh, Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre

-          Nội dung chính:

+ Báo cáo kết quả các hoạt động Kết nối cung - cầu hàng hoá giữa thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành năm 2018.

+ Ý kiến trao đổi đề xuất giải pháp tổ chức thực hiện của các tỉnh, thành phố và doanh nghiệp

  1. Hội thảo: “Giải pháp sơ chế tại nguồn đối với các mặt hàng nông sản cung ứng vào thị trường thành phố Hồ Chí Minh

-          Thời gian: 14h00 – 17h00 ngày 22/11/2018 (thứ năm)

-          Chủ trì: Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh

-            Nội dung chính: thảo luận về giải pháp sơ chế tại nguồn đối với các mặt hàng nông sản thực phẩm từ các tỉnh, thành tiêu thụ tại thị trường Thành Phố Hồ Chí Minh

  1. Trưng bày, giới thiệu sản phẩm đặc sản, đặc trưng

-          Thời gian: 9h00 – 22h00 ngày 22 -23/11/2018

-            Khu vực gian hàng tỉnh Đồng Nai: Trưng bày sản phẩm nông sản và các sản phẩm có tiềm năng xuất khẩu của tỉnh Đồng Nai.

IV. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

  1. Phòng Quản lý thương mại

-   Phòng Quản lý thương mại phối hợp với Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Trung tâm Khuyến công tổng hợp danh sách doanh nghiệp đăng ký tham gia gửi cho Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh.

-   Tham dự lễ khai mạc, hội nghị kết nối cung cầu và hội thảo.

2. Trung tâm Xúc tiến Thương mại Đồng Nai:

- Lập kế hoạch chuyến công tác.

- Chủ trì và phối hợp với phòng QLTM chuẩn bị nội dung phát biểu tham luận tại hội nghị kết nối cung cầu và hội thảo do Sở Công thương TP. HCM chủ trì

- Lựa chọn đơn vị dịch vụ tổ chức chuyến công tác theo quy định.

- Làm đầu mối liên hệ với Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh để nắm các thông tin liên quan về hội nghị.

- Thiết kế gian hàng chung của tỉnh Đồng Nai (6 gian tiêu chuẩn)

- Mời các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, phân phối các sản phẩm đặc trưng trên địa bàn tỉnh và các doanh nghiệp ngành công nghiệp hỗ trợ tham gia hội nghị.

- Chuẩn bị công tác hậu cần cho chuyến công tác.

- Báo cáo kết quả chuyến công tác, thực hiện các thủ tục thanh quyết toán chi phí chuyến đi theo quy định.

3. Nghĩa vụ của doanh nghiệp khi tham gia Đoàn công tác:

- Doanh nghiệp chuẩn bị tài liệu, Bouchuer, Catalogue, namecard, sản phẩm đặc trưng và các nội dung có liên quan … để trưng bày, giới thiệu, quảng bá sản phẩm tại gian hàng chung của tỉnh.

- Chấp hành nghiêm các qui định của Đoàn trong suốt quá trình công tác.

            Trên đây là Kế hoạch tổ chức Đoàn công tác tham dự Hội nghị “Kết nối cung – cầu hàng hoá giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành năm 2018” tại tỉnh Bến Tre của Sở Công Thương Đồng Nai. Căn cứ vào kế hoạch, đề nghị các đơn vị chủ động triển khai thực hiện theo nhiệm vụ đã phân công./.Nguồn: Trung tâm Xúc tiến Thương mại Đồng Nai

Các tin khác

QUẢNG CÁO

Video goes here

Văn bản pháp luật mới

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, năm 2018 có nên tiếp tục tổ chức các phiên chợ vui công nhân không ?