Get Adobe Flash player
Kế hoạch tổ chức hội nghị “Kết nối giao thương giữa các nhà cung cấp từ các tỉnh, thành với hệ thống phân phối của Đồng Nai”.
Cập nhật: 03.05.2019 02:02 - Lượt xem: 144

Thực hiện Chương trình Xúc tiến Thương mại năm 2019 được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt tại Quyết định số 1009/QĐ-UBND ngày 08/4/2019;

Sở Công Thương Đồng Nai phối hợp với Sở Công Thương Long An lập kế hoạch tổ chức hội nghị “Kết nối giao thương giữa các đơn vị sản xuất của tỉnh Long An với Chợ Đầu mối Nông sản Thực phẩm Dầu Giây của tỉnh Đồng Nai”.

I- MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Hỗ trợ kết nối tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp an toàn của tỉnh Long An với hệ thống phân phối tại Chợ Đầu mối Nông sản Thực phẩm Dầu Giây của Đồng Nai.

- Hỗ trợ tạo lập chuỗi liên kết bền vững trong hoạt động sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp an toàn giữa nhà sản xuất và nhà tiêu thụ của Đồng Nai và Long An.

2. Yêu cầu:

  - Hàng hóa giao thương phải có nhãn hiệu, nguồn gốc sản xuất rõ ràng, đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Thiết lập giao thương giữa các nhà sản xuất của tỉnh Long An với các Thương nhân của Chợ Đầu mối Nông sản Thực phẩm Dầu Giây.

II- NỘI DUNG:

  1. Chủ đề : “Kết nối giao thương giữa các đơn vị sản xuất của tỉnh Long An với Chợ Đầu mối Nông sản Thực phẩm Dầu Giây của tỉnh Đồng Nai”.
    1. Thời gian: Lúc 17h00 ngày 10/5/2019 (thứ sáu)
    2. Địa điểm: Chợ Đầu mối Nông sản Thực phẩm Dầu Giây, xã Xuân Thạnh, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai.
    3. Thành phần:

- Sở Công Thương Đồng Nai; Trung tâm Xúc tiến Thương mại Đồng Nai, Công ty Cổ  phần Bất động sản Thống Nhất (Ban quản lý Chợ Nông sản Thực phẩm Dầu Giây), Công ty TNHH MTV Proton, Tập đoàn Nam Châu Sơn.

- Các tiểu thương Chợ Đầu mối Nông sản Thực phẩm Dầu Giây.

  + Tỉnh Long An:

- Sở Công Thương Long An;

- Doanh nghiệp, Hợp tác xã, Trang trại, Hộ Nông dân.

   5.  Chương trình:

-   Phát biểu khai mạc của Lãnh đạo Sở Công Thương Đồng Nai và Sở Công Thương Long An.

-   Đại diện Chợ Đầu mối giới thiệu về khu chợ và thông tin về các  tiêu chuẩn, thủ tục đưa hàng hóa vào chợ.

-   Đại diện Đoàn Long An giới thiệu khái quát hàng hóa của tỉnh Long An.

-   Tham quan khu vực trưng bày sản phẩm, tham quan hệ thống chợ.

-   Các đơn vị tham gia đàm phán, ký kết ghi nhớ hợp tác về liên kết sản xuất, tiêu thụ (nếu có).

-   Phát biểu bế mạc lãnh đạo Sở Công thương Đồng Nai và Sở Công Thương Long An.

-   Kết thúc hội nghị.

III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

  1. Phân công phối hợp chuẩn bị:

a/ Sở Công Thương Đồng Nai:

- Chuẩn bị hội trường tổ chức Hội nghị;

- Mời tiểu thương Chợ Đầu mối Nông sản Thực phẩm Dầu Giây; Tập đoàn Nam Châu Sơn tham gia hội nghị, kết nối giao thương.

b/ Sở Công Thương Long An:

-    Mời doanh nghiệp Long An tham gia; chuẩn bị hàng hóa trưng bày tại hội nghị.

-    Lựa chọn một số doanh nghiệp giới thiệu về sản phẩm, nhu cầu giao thương tại hội nghị.   

2. Kinh phí:

Kinh phí trong chương trình Xúc tiến Thương mại năm 2019 được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt tại Quyết định số 1009/QĐ-UBND ngày 08/4/2019.

          Trên đây là Kế hoạch tổ chức chương trình hội nghị “Kết nối giao thương giữa các nhà cung cấp từ các tỉnh, thành với hệ thống phân phối của Đồng Nai”.
Nguồn: Trung tâm Xúc tiến Thương mại Đồng Nai

Các tin khác

QUẢNG CÁO

Video goes here

Văn bản pháp luật mới

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, năm 2018 có nên tiếp tục tổ chức các phiên chợ vui công nhân không ?