Get Adobe Flash player
Kế hoạch tổ chức Chương trình Hội nghị “Kết nối giao thương giữa tổ hợp tác, hợp tác xã trên địa bàn các huyện, thị, thành với Chợ Đầu mối Nông sản Thực phẩm Dầu Giây”
Cập nhật: 11.06.2019 09:12 - Lượt xem: 8

Căn cứ Quyết định số 1009/QĐ-UBND ngày 08/04/2019 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc ban hành chương trình Xúc tiến thương mại Đồng Nai 2019.

Sở Công Thương Đồng Nai phối hợp với Công ty Cổ phần Bất động sản Thống Nhất lập kế hoạch tổ chức chương trình “Kết nối giao thương giữa tổ hợp tác, hợp tác xã trên địa bàn các huyện, thị, thành với Chợ Đầu mối Nông sản thực phẩm Dầu Giây”, nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:

1. Mục đích:

- Hỗ trợ doanh nghiệp, HTX, trang trại, cơ sở sản xuất, hộ nông dân sản xuất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp an toàn. 

- Hỗ trợ tạo lập chuỗi liên kết bền vững trong hoạt động sản xuất - tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp an toàn thông qua chợ đầu mối Nông sản Dầu Giây.

2. Yêu cầu:

- Các bên có sản phẩm phù hợp đáp ứng yêu cầu được tiếp cận và tham gia vào chuỗi cung ứng nông sản qua hệ thống siêu thị, chợ đầu mối nông sản Dầu Giây.

- Hướng đến xây dựng chợ đầu mối nông sản Dầu Giây là nơi cung ứng chuỗi nông sản khu vực, vùng, miền và cả nước.

II. NỘI DUNG

1. Thành phần:

- UBND, Phòng Nông nghiệp và Phòng kinh tế hạ tầng huyện Vĩnh cửu và huyện Xuân Lộc

- Phòng quản lý Thương mại (Sở Công Thương)

- Trung tâm Xúc tiến Thương mại

- Công ty Cổ phần Bất động sản Thống Nhất.

- Công ty TNHH MTV Proton

- Thương nhân Chợ Đầu mối Nông sản Thực phẩm Dầu Giây

2. Đối tượng tham gia chương trình: Các doanh nghiệp HTX, THT, CLB, trang trại đạt tiêu chuẩn VIETGAP, GLOBALGAP hoặc được chứng nhận an toàn.

3. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian: từ 17h00 – 22h00, Ngày 20/6/2019 (thứ năm)

- Địa điểm: Chợ Đầu mối Nông sản Thực phẩm Dầu Giây

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Công Thương 

- Phối hợp các đơn vị có liên quan lập kế hoạch tổ chức chương trình

- Phối hợp với Công ty Cổ phần Bất động sản Thống Nhất bố trí địa điểm; Tìm hiểu nhu cầu kết nối các bên; Sắp xếp các đơn vị kết nối với tiểu thương Chợ Đầu mối Nông sản Thực phẩm Dầu Giây; Hỗ trợ nông dân trong quá trình kết nối với tiểu thương. 

- Chuẩn bị các nội dung liên quan để tổ chức chương trình.

- Hỗ trợ chi phí xe đưa đón các đơn vị tham gia từ huyện đến Chợ Đầu mối Nông sản Thực phẩm Dầu Giây (Trung tâm Xúc tiến Thương mại Đồng Nai)

- Hỗ trợ nước uống và ăn tối cho các đơn vị tham gia (Trung tâm Xúc tiến Thương mại Đồng Nai).

- Báo cáo kết quả UBND tỉnh sau khi kết thúc chương trình.

2. UBND huyện Vĩnh Cửu và huyện Xuân Lộc

- Chỉ đạo Phòng nông nghiệp và Phòng kinh tế hạ tầng thông báo mời các doanh nghiệp, HTX, THT, CLB, trang trại và lập danh sách các đơn vị đủ điều kiện và có nhu cầu tham gia kết nối gửi về Sở Công Thương. Thời hạn chậm nhất ngày 14/06/2019.

3. Công ty Cổ phần Bất động sản Thống Nhất:

- Phối hợp Sở Công Thương lập kế hoạch, chuẩn bị địa điểm; Tìm hiểu nhu cầu kết nối các bên; Hỗ trợ nông dân trong quá trình kết nối với tiểu thương 

- Mời tiểu thương chợ đầu mối gặp gỡ kết nối trực tiếp với các đơn vị tham gia.

- Chuẩn bị các nội dung để công tác tổ chức kết nối đạt kết quả.

Giao Trung tâm Xúc tiến Thương mại là đầu mối liên hệ, phối hợp với các đơn vị liên quan căn cứ nội dung kế hoạch triển khai thực hiện và báo cáo kết quả sau khi kết thúc chương trình

Trên đây là Kế hoạch tổ chức chương trình trình “Kết nối giao thương giữa tổ hợp tác, hợp tác xã trên địa bàn các huyện, thị, thành với Chợ Đầu mối Nông sản Thực phẩm Dầu Giây”.

Nguồn: Trung tâm Xúc tiến Thương mại Đồng Nai
Các tin khác

QUẢNG CÁO

Video goes here

Văn bản pháp luật mới

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, năm 2018 có nên tiếp tục tổ chức các phiên chợ vui công nhân không ?