Get Adobe Flash player
Kế hoạch tổ chức chương trình “Hỗ trợ doanh nghiệp, trang trại, câu lạc bộ ứng dụng Thương mại điện tử - Xây dựng website”
Cập nhật: 24.05.2018 03:34 - Lượt xem: 327

Thực hiện Kế hoạch số 4186/KH-UBND ngày 02/5/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai về Phát triển Thương mại điện tử (TMĐT) năm 2018 tỉnh Đồng Nai.

Sở Công Thương Đồng Nai xây dựng kế hoạch chương trình “Hỗ trợ doanh nghiệp, trang trại, câu lạc bộ ứng dụng TMĐT – Xây dựng Website”. Nội dung cụ thể như sau:

I. Mục đích, yêu cầu:   
            1. Mục đích:


Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp, Hợp tác xã, Trang trại, tổ hợp tác, cơ sở sản xuất trên địa bàn Tỉnh và các doanh nghiệp đạt sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh nâng cao năng lực cạnh tranh, tăng cường quảng bá sản phẩm, giúp nâng cao năng lực kinh doanh trên môi trường Internet thông qua việc hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng website min phí và quảng bá sản phẩm của doanh nghiệp trên Cổng TMĐT Đồng Nai.
             2. 
Yêu cầu:

- Website được thiết kế giúp các doanh nghiệp, Hợp tác xã, Tổ hợp tác,Trang trại, tổ hợp tác, cơ sở sản xuất trên địa bàn Tỉnh và các doanh nghiệp đạt sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh có thể cập nhật hình ảnh sản phẩm được dễ dàng, thuận tiện, hiệu quả.

- Website có cấu trúc nội dung rõ ràng, đảm bảo yêu cầu về tính năng cũng như mỹ thuật; giao diện thân thiện và dễ sử dụng, doanh nghiệp duy trì và cập nhật thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời.
        II. 
Nội dung triển khai
           1. Đối tượng thụ hưởng: các doanh nghiệp, Hợp tác xã, Trang trại, tổ hợp tác, cơ sở sản xuất trên địa bàn Tỉnh.
           2.
Nội dung hỗ trợ

   a) Hỗ trợ xây dựng website miễn phí

- Xây dựng 10 website cho 10 các doanh nghiệp, Hợp tác xã, Trang trại, tổ hợp tác, cơ sở sản xuất trên địa bàn Tỉnh và  các doanh nghiệp đạt sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh quảng bá sản phẩm và tăng cường khả năng ứng dụng TMĐT trong kinh doanh.

- Doanh nghiệp tham gia được hỗ trợ kinh phí duy trì tên miền, thuê hosting trong 01 năm đầu tiên cho mỗi doanh nghiệp. Kinh phí các năm tiếp theo các đơn vị tự trang trải (khoảng 1.600.000 đồng/năm/01 đơn vị).

b)    Hỗ trợ quảng bá sản phẩm và tham gia Cổng TMĐT tỉnh Đồng Nai

- Hướng dẫn các doanh nghiệp, Hợp tác xã, Trang trại, tổ hợp tác, cơ sở sản xuất trên địa bàn Tỉnh và  các doanh nghiệp đạt sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh thiết kế Banner, hỗ trợ đặt Banner trên mục quảng cáo và tham gia thành viên Cổng TMĐT tỉnh Đồng Nai; quảng bá sản phẩm trên cổng TMĐT tỉnh Đồng Nai và website Trung tâm Xúc tiến Thương mại Đồng Nai

c) Thực hiện thông báo website doanh nghiệp trên www.online.gov.vn.

- Trung tâm Xúc tiến thương mại hướng dẫn doanh nghiệp thông báo hoạt động website của đơn vị trên trang www.online.gov.vn gửi về Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin – Bộ Công Thương.
        III. 
Tổ chức thực hiện:
            1. Trung tâm Xúc tiến Thương mại Đồng Nai

-         Phối hợp với Trung tâm Khuyến công Đồng Nai, Hi Nông dân tỉnh Đng Nai, Liên Minh hp tác xã Đng Nai xây dựng kế hoạch

-         Chọn lựa và mời đơn vị thiết kế
              2. 
Trung tâm Khuyến công Đồng Nai

-         Phối hợp hỗ trợ thông báo, lựa chọn các doanh nghiệp đạt sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh gửi danh sách đăng ký về Sở Công Thương Đồng Nai tổng hợp trước ngày 25/6/2018.

-         Phối hợp Trung tâm Xúc tiến Thương mại Đồng Nai trong công tác giám sát hoạt động của các Website của các doanh nghiệp đạt sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh đạt hiệu quả tốt.
          3. 
Hội Nông dân tỉnh Đồng Nai

-         Phối hợp hỗ trợ thông báo, lựa chọn các doanh nghiệp, T hp tác, Trang trại, cơ sở sản xuất trên địa bàn Tỉnh gửi danh sách đăng ký về Sở Công Thương Đồng Nai tổng hợp trước ngày 25/6/2018.

-         Phối hợp Trung tâm Xúc tiến Thương mại Đồng Nai trong công tác giám sát hoạt động của các Website của các doanh nghiệp, T hp tác, Trang trại, cơ sở sản xuất trên địa bàn Tỉnh đạt hiệu quả tốt. 
            4. 
Liên Minh Hợp tác xã Đồng Nai

-         Phối hợp hỗ trợ thông báo, lựa chọn các Hp tác xã, trên địa bàn Tỉnh gửi danh sách đăng ký về Sở Công Thương Đồng Nai tổng hợp trước ngày 25/6/2018.

-         Phối hợp Trung tâm Xúc tiến Thương mại Đồng Nai trong công tác giám sát hoạt động của các Website của các các Hp tác xã, trên địa bàn Tỉnh đạt hiệu quả tốt.

IV. Kinh phí:

 Trong Kế hoạch Phát triển TMĐT Đồng Nai năm 2018 đã được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt.

 Trên đây là Kế hoạch Hỗ trợ doanh nghiệp, trang trại, câu lạc bộ ứng dụng Thương mại điện tử - Xây dựng Website”./.Nguồn: Trung tâm Xúc tiến Thương mại Đồng Nai

Các tin khác

QUẢNG CÁO

Video goes here

Văn bản pháp luật mới

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, năm 2018 có nên tiếp tục tổ chức các phiên chợ vui công nhân không ?