Get Adobe Flash player
Kế hoạch tổ chức tuyên truyền “Thương mại điện tử đến người tiêu dùng”
Cập nhật: 25.06.2018 02:23 - Lượt xem: 333

Căn cứ Kế hoạch số 4186/KH-UBND ngày 02/5/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai về Kế hoạch phát triển thương mại điện tử (TMĐT) tỉnh Đồng Nai năm 2018.

Sở Công Thương Đồng Nai phối hợp Báo Đồng Nai và Đài Phát thanh các huyện, thị xã Long Khánh và TP.Biên Hòa xây dựng kế hoạch triển khai chương trình Tuyên truyền TMĐT đến người tiêu dùng.

A- Mục đích, yêu cầu:

  1. Mục đích:

Nhằm hỗ trợ các tổ chức và cá nhân nắm vững và nâng cao kiến thức về pháp luật TMĐT; các quy định thủ tục, thông báo đăng ký và công bố thông tin liên quan đến Website TMĐT; các quy định về xử phạt hành vi vi phạm trong kinh doanh  TMĐT, từ đó có thể triển khai, tổ chức thực hiện và xử lý vi phạm đúng theo quy định của pháp luật. Đồng thời ngăn chặn hành vi sai phạm trong quá trình hoạt động kinh doanh TMĐT, thúc đẩy phong trào ứng dụng TMĐT sâu rộng trên địa bàn Tỉnh; tăng cường ứng dụng TMĐT thanh toán thẻ tín dụng, hạn chế không dùng tiền mặt.

2. Yêu cầu:

Thông qua các phương tiện thông tin báo, đài phát thanh, các cá nhân, tổ chức có thể nắm bắt thông tin mới nhất về pháp luật và thực thi pháp luật về TMĐT, hạn chế rủi ro trong thanh toán điện tử, mua sắm trực tuyến và đẩy mạnh xu hướng thanh toán không dùng tiền mặt, thúc đẩy TMĐT phát triển trong thời đại cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 ngày càng phát triển.

B- Nội dung chương trình:

1- Tuyên truyền TMĐT trên báo Đồng Nai (báo giấy)

Chương trình tập trung vào việc tuyên truyền các nội dung “Đẩy mạnh thanh toán qua thẻ tín dụng tại các siêu thị, trung tâm thương mại” và “Chuyên đề xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực TMĐT. Đăng toàn bộ thông tin các văn bản pháp luật mới về Thương mại điện tử gồm các nội dung:

- Nghị định số 185/2013/NĐ-CP ngày 15/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán, hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng;

- Nghị định số 124/2015/NĐ-CP ngày 19/11/2015 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung nghị định số 185/2013/NĐ-CP ngày 15/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán, hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng;

- Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16/5/2013 của Chính phủ quy định thương mại điện tử;

- Thông tư số 47/TT/2014/TT-BCT ngày 05/12/2014 quy định về quản lý Website TMĐT;

- Thông tư số 59/2015/TT-BCT ngày 31/12/2015 quy định về quản lý hoạt động thương mại điện tử (TMĐT) qua ứng dụng trên thiết bị di động; Trách nhiệm, nghĩa vụ của người bán khi tham gia giao dịch trên môi trường trực tuyến;

- Các nội dung liên quan “Đẩy mạnh thanh toán qua thẻ tín dụng tại các Siêu thị, trung tâm thương mại”: Chương trình của Chính phủ về việc hạn chế không dùng tiền mặt trong thanh toán;

- Các nội dung khác liên quan đến chương trình TMĐT năm 2018 trong kế hoạch phát triển TMĐT năm 2018 được UBND tỉnh phê duyệt: Lớp tập huấn về TMĐT cho doanh nghiệp, HTX… kỹ năng quản trị sàn, website, kỹ năng kinh doanh, xây dựng thương hiệu; Tập huấn điện toán đám mây, ứng dụng TMĐT trên nền thiết bị di động, chứng thực chữ ký số, bảo mật an toàn trong kinh doanh TMĐT.

- Thời gian: 06 tháng cuối năm 2018.

2- Tuyên truyền TMĐT trên báo điện tử - Báo Đồng Nai

- Báo Đồng Nai sẽ hỗ trợ tuyên truyền toàn bộ nội dung các văn bản pháp luật về Thương mại điện tử trên báo Đồng Nai điện tử với thời lượng trong 6 tháng cuối năm 2018.

- Hỗ trợ tuyên truyền các chương trình liên quan đến tổ chức hội nghị, hội thảo về TMĐT.

- Thời gian: 06 tháng cuối năm 2018.

3. Tuyên truyền trên Đài Truyền thanh các huyện, thị xã Long Khánh và TP.Biên Hòa.

- Phối hợp Đài Truyền thanh các huyện, thị xã Long Khánh và TP.Biên Hòa thực hiện biên soạn chương trình, nội dung tuyên truyền liên quan đến pháp luật về TMĐT.

- Nội dung tuyên truyền được phát trên sóng Đài Truyền thanh các huyện, thị xã và thành phố Biên Hòa.

- Thời gian: phát 02 ngày/tuần trong 06 tháng cuối năm 2018.

4. Tuyên truyền trên Website Trung tâm XTTM và Cổng TMĐT Đồng Nai.

Thiết kế baner riêng, tổ chức tuyên truyền thông tin các văn bản pháp luật về TMĐT trên Website Trung tâm Xúc tiến Thương mại Đồng Nai và Cổng Thương mại điện tử tỉnh Đồng Nai.
      5. 
Kinh phí:

Nguồn kinh phí thực hiện trong Kế hoạch phát triển TMĐT năm 2018 đã được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt tại Kế hoạch 4186/KH-UBND ngày 02/5/2018.

Nguồn: Trung tâm Xúc tiến Thương mại Đồng Nai

Các tin khác

QUẢNG CÁO

Video goes here

Văn bản pháp luật mới

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, năm 2018 có nên tiếp tục tổ chức các phiên chợ vui công nhân không ?