Get Adobe Flash player
Chương trình Xúc tiến Thương mại năm 2018 tỉnh Đồng Nai
Cập nhật: 08.05.2018 02:48 - Lượt xem: 68
* Quyết định số 1524/QĐ-UBND ngày 07/5/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc Ban hành Chương trình Xúc tiến Thương mại năm 2018 tỉnh Đồng Nai 
* Chương trình Xúc tiến Thương mại năm 2018 tỉnh Đồng Nai 
* Phụ Lục I: Hội chợ triển lãm trong tỉnh
* Phụ Lục II: Hội chợ triển lãm ngoài tỉnh
* Phụ Lục III: Hội chợ triển lãm và Giao thương tại nước ngoài
* Phụ Lục IV: Hội nghị, Hội thảo
* Phụ Lục V: Tập huấn, Đào tạo nghiệp vụ
* Phụ Lục VI: Hoạt động Xúc tiến Thương mại chuyên đề: "Nông dân - Nông nghiệp - Nông thôn"
* Phụ Lục VII: Hoạt động Xúc tiến Thương mại chuyên đề: "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"
* Phụ Lục VIII: Hoạt động Xúc tiến Thương mại khác
Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND ngày 19/01/2016 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc Ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và tổ chức thực hiện chương trình Xúc tiến Thương mại tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016 - 2020
Các tin khác

Chương trình KM, QC, HCTL 2018

Video goes here

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, năm 2017 có nên tiếp tục tổ chức các phiên chợ vui công nhân không ?