Get Adobe Flash player
Chương trình Xúc tiến Thương mại năm 2019 tỉnh Đồng Nai
Cập nhật: 10.04.2019 08:38 - Lượt xem: 624
* Quyết định số 1009/QĐ-UBND ngày 08/4/2019 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc Ban hành Chương trình Xúc tiến Thương mại năm 2019 tỉnh Đồng Nai 

* Chương trình Xúc tiến Thương mại năm 2019 tỉnh Đồng Nai 

* Phụ Lục I: Hội chợ triển lãm trong tỉnh

* Phụ Lục II: Hội chợ triển lãm ngoài tỉnh

* Phụ Lục III: Hội chợ triển lãm và Giao thương tại nước ngoài

* Phụ Lục IV: Hội nghị, Hội thảo

* Phụ Lục V: Tập huấn, Đào tạo nghiệp vụ

* Phụ Lục VI: Hoạt động Xúc tiến Thương mại chuyên đề: "Nông dân - Nông nghiệp - Nông thôn"

* Phụ Lục VII: Hoạt động Xúc tiến Thương mại chuyên đề: "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"

* Quyết định Ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và tổ chức thực hiện Chương trình Xúc tiến Thương mại tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016 - 2020

* Quyết định số 26/2017/QĐ-UBND ngày 03/8/2017 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc bổ sung một số nội dung vào Điều 10 Quy chế xây dựng quản lý và thực hiện Chương trình Xúc tiến thương mại tỉnh Đông Nai giai đoạn 2016-2020 ban hành kèm theo Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND ngày 19/01/2016 của UBND tỉnh Đồng Nai

* Các biểu mẫu năm 2019

  - Phiếu đăng ký tham gia Hội chợ triển lãm trong nước

  - Phiếu đăng ký tham gia Hội chợ triển lãm và Khảo sát thị trường nước ngoài

  - Phiếu đăng ký tham gia Chương trình Hàng Việt trên địa bàn tỉnh năm 2019

  - Giấy đề nghị Thanh toán

  - Phiếu đăng ký tham gia Chương trình phát triển thị trường nội địa


Nguồn: Trung tâm Xúc tiến Thương mại Đồng Nai
Các tin khác

QUẢNG CÁO

Video goes here

Văn bản pháp luật mới

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, năm 2018 có nên tiếp tục tổ chức các phiên chợ vui công nhân không ?