Get Adobe Flash player
Chương trình Xúc tiến Thương mại Quốc Gia năm 2016
Cập nhật: 25.08.2016 03:34 - Lượt xem: 1,818
 * Chương trình Xúc tiến Thương mại Quốc Gia
 - Quyết định số 206/QĐ-BCT ngày 18/01/2016 của Bộ Công Thương về việc Phê duyệt Chương Xúc tiến thương mại Quốc gia năm 2016
 - Phụ lục I: Danh mục phê duyệt Chương trình Xúc tiến Thương mại Quốc gia năm 2016
 - Phụ lục III: Mẫu công văn thông báo tổ chức thực hiện Đề án XTTM Quốc gia tại nước ngoài
 - Phụ lục IV: Mẫu báo cáo kết quả thực hiện Chương trình Xúc tiến Thương mại Quốc gia
 - Phụ lục V: Danh sách đơn vị tham gia đề án Xúc tiến Thương mại Quốc gia
 - Phụ lục VI: Mẫu báo cáo kết quả của đơn vị tham gia Chương trình Xúc tiến Thương mại Quốc gia
*  Quyết định Ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và tổ chức thực hiện Chương trình Xúc tiến Thương mại Đồng Nai giai đoạn 2016 - 2020
* Quyết định 72/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ v/v ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình XTTM quốc gia
* Thông tư số 171/2014/TT-BTC hướng dẫn cơ chế tài chính hỗ trợ từ ngân sách nhà nước
Các tin khác

QUẢNG CÁO

Video goes here

Văn bản pháp luật mới

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, năm 2018 có nên tiếp tục tổ chức các phiên chợ vui công nhân không ?