Get Adobe Flash player
Kế hoạch Xây dựng điểm bán hàng Việt với tên gọi “Tự hào Hàng Việt”
Cập nhật: 16.11.2018 08:06 - Lượt xem: 605

Thực hiện Quyết định số 634/QĐ-TTg ngày 29/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2014-2020;

Căn cứ quyết định số 2833/QĐ-UBND ngày 10/8/2018 của UBNĐ tỉnh Đồng Nai về việc bổ sung một số nội dung Chương trình Xúc tiến Thương mại năm 2018 tỉnh Đồng Nai;

Sở Công Thương Đồng Nai lập kế hoạch triển khai chương trình hỗ trợ xây dựng điểm bán hàng Việt với tên gọi “Tự hào Hàng Việt”.  

  1. Mục đích yêu cầu:
  2. Mục đích:

- Triển khai Quyết định số 634/QĐ-TTg ngày 29/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2014-2020. Nhằm kích cầu tiêu dùng nội địa, khai thác tiềm năng hàng hóa sản xuất trong nước, nâng cao chất lượng hàng hóa, dịch vụ gắn với bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.  

- Hỗ trợ các xã chưa có chợ, chưa có siêu thị mini, chưa có cửa hàng tiện lợi hoặc cửa hàng kinh doanh tổng hợp trên địa bàn các huyện: Định Quán, Cẩm Mỹ, Nhơn Trạch, Vĩnh Cửu; Nhằm giúp địa phương đáp ứng tiêu chí số 7 về chợ trong bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới.

  1. Yêu cầu:

-        Hỗ trợ đúng đối tượng là các cửa hàng, hộ gia đình do phòng Kinh tế /Kinh tế Hạ tầng các huyện giới thiệu.

-        Hỗ trợ các đơn vị sửa chữa, nâng cấp, đầu tư quầy, kệ, bảng hiệu “Tự hào hàng Việt”, khai trương, tuyên truyền, quảng bá,…

II. Nội dung – Tổ chức thực hiện:

1. Chủ đề: Xây dựng điểm bán hàng Việt với tên gọi “Tự hào Hàng Việt”.

2. Quyền lợi: Các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình khi được chọn làm điểm bán hàng Việt sẽ được hỗ trợ các chi phí như: chi phí mua kệ, tủ, giá trưng bày, biển hiệu “Tự hào hàng Việt Nam”, chi phí cải tạo tu sửa điểm bán hàng.

   Số lượng: 04 điểm.

3. Tiến độ triển khai:

 - Từ ngày 01/11/2018 07/11/2018: Tiến hành khảo sát thực tế cơ sở vật chất của các điểm bán hàng do các huyện giới thiệu; Ra quyết định chọn địa điểm tiến hành triển khai xây dựng điểm Hàng Việt, tư vấn, thiết kế địa điểm bán hàng Việt;

- Từ ngày 08/11/2018 – 23/11/2018: Tiến hành cải tạo tu sửa điểm bán hàng Việt.

- Từ ngày 24/11/2018 28/11/2018: vận chuyển kệ, tủ, giá trưng bày, đặt biển hiệu “Tự hào Hàng Việt Nam" cho các điểm bán hàng Việt.

- Ngày 29/11/2018 – 15/12/2018: Khai trương điểm bán hàng Việt.

III. Phân công phối hợp

  1. Sở Công Thương Đồng Nai:

-   Phối hợp cùng UBND xã, phòng Kinh tế/Kinh tế Hạ tầng các huyện tiến hành khảo sát các địa điểm được giới thiệu và lựa chọn 04 điểm để triển khai;

-   Làm việc với các đơn vị cung cấp kệ, tủ, bảng hiệu trưng bày chuyển giao cho các điểm bán hàng;

-          Phối hợp với Báo, Đài thực hiện tuyên truyền, quảng bá,...

  1. UBND huyện, UBND xã, phòng Kinh tế và Hạ tầng:

- Giới thiệu các đơn vị đáp ứng theo yêu cầu của Sở Công Thương;

- Có trách nhiệm theo dõi, báo cáo tiến độ sửa chữa về Trung tâm Xúc tiến Thương mại trong quá trình triển khai;

- Có trách nhiệm theo dõi và báo cáo tình hình hoạt động của điểm bán hàng Việt theo định kỳ 06 tháng 1 lần về cho Sở Công Thương;

  1. Các điểm bán hàng Việt:

-   Triển khai tu sửa, xây dựng theo đúng quy định và thực hiện theo cam kết khi xây dựng và bàn giao điểm hàng Việt;

- Cam kết bán đúng hàng hóa xuất xứ Việt Nam; báo cáo doanh thu, khó khăn thuận lợi trong quá trình bán hàng về UBND xã và phòng Kinh tế/Kinh tế Hạ tầng tổng hợp báo cáo về Sở Công Thương;

IV. Kinh phí

Kinh phí trong chương trình Xúc tiến Thương mại 2018 được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt.

Giao Trung tâm Xúc tiến Thương mại là đầu mối liên hệ các đơn vị có liên quan căn cứ nội dung kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện và báo cáo kết quả sau khi kết thúc chương trình.

Trên đây là kế hoạch Xây dựng điểm bán hàng Việt với tên gọi “Tự hào Hàng Việt”./.
Nguồn: Trung tâm Xúc tiến thương mại Đồng Nai

Các tin khác

QUẢNG CÁO

Video goes here

Văn bản pháp luật mới

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, năm 2018 có nên tiếp tục tổ chức các phiên chợ vui công nhân không ?