Get Adobe Flash player
Tuyên truyền phổ biến Pháp luật Công đoàn
Cập nhật: 24.09.2015 09:34 - Lượt xem: 8,118
I. Giáo dục truyền thống
   1. Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam 3/2/1930
   2. Ngày 30/4 và 1/5
   3. 19/5 ngày Sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh
   4. 28/7 ngày thành lập Công đoàn Việt Nam
   5. 2/9 Quốc Khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam
   6. 8/3 ngày Quốc tế Phụ nữ và Khởi nghĩa Hai Bà Trưng
   7. 20/10 ngày Phụ nữ Việt Nam
II. Tuyên truyền các chủ trương chính sách, nghị quyết của Đảng, nghị quyết của cấp ủy, của Công đoàn cấp trên, trong đó:
   1. Tuyên truyền học tập chủ trương, chính sách, nghị quyết của Đảng
      - Nghị quyết 20-NQ/TW về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân trong thời kỳ CNH, HĐH”
      - Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ X
      - Nghị quyết 11/NQ-TW của Bộ Chính trị.
      - Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
      - Chương trình hành động số 190/Ctr-TLĐ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về “Công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”.
   2. Tuyên truyền Nghị quyết 6b/NQ-TLĐ ngày 29/01/2011 của Đoàn Chủ tịch TLĐLĐVN về công tác vận động nữ CNVCLĐ thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước, đề cập đến quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của công tác vận động cán bộ nữ CNVCLĐ.
III. Tuyên truyền học tập Pháp luật của Nhà nước
   1. Ngày Gia đình Việt Nam (28/6)
   2. Ngày Dân số Thế giới (11/7)
   3. Ngày Dân số Việt Nam (26/12)
   4. Tháng hành động vì trẻ em  năm 2015 tỉnh Đồng Nai
IV. Giáo dục về giới
   1. Luật Bình đẳng giới.
   2. Chỉ thị số 10/2007/CT-TTg về việc thi hành Luật bình đẳng giới.
   3. Luật Bảo vệ, , chăm sóc và giáo dục trẻ em.
   4. Đề án 343 và Tiểu đề án 1 về “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” trong nữ CNVCLĐ giai đoạn 2010-2015.
   5. Đề án 704 về “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi, dạy con tốt” trong CNVCLĐ giai đoạn 2010 – 2015

 

Các tin khác

QUẢNG CÁO

Video goes here

Văn bản pháp luật mới

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, năm 2018 có nên tiếp tục tổ chức các phiên chợ vui công nhân không ?