Hội nghị “Kết nối giao thương giữa các đơn vị sản xuất của tỉnh Vĩnh Long với Chợ Đầu mối Nông sản Thực phẩm Dầu Giây của tỉnh Đồng Nai”
Cập nhật: 02.07.2018 10:09
Thực hiện Kế hoạch số 2040/KH-SCT ngày 08 tháng 6 năm 2018 của Sở Công Thương Đồng Nai về tổ chức hội nghị “Kết nối giao thương giữa các đơn vị sản xuất của tỉnh Vĩnh Long với Chợ Đầu mối Nông sản Thực phẩm Dầu Giây của tỉnh Đồng Nai”.

Nhằm hỗ trợ kết nối tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp an toàn của tỉnh Vĩnh Long với hệ thống phân phối tại Chợ Đầu mối Nông sản Thực phẩm Dầu Giây của Đồng Nai, tạo lập chuỗi liên kết bền vững trong hoạt động sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp an toàn giữa nhà sản xuất và nhà tiêu thụ  của Đồng Nai và Vĩnh Long.

 Ngày 29/6/2108, tại Chợ Đầu mối Nông sản Thực phẩm Dầu Giây, Sở Công Thương Đồng Nai phối hợp Sở Công Thương Vĩnh Long tổ chức Hội nghị “Kết nối giao thương giữa các đơn vị sản xuất của tỉnh Vĩnh Long với Chợ Đầu mối Nông sản Thực phẩm Dầu Giây của tỉnh Đồng Nai”, kết quả đạt được:

Tại hội nghị các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác các tiểu thương chợ đầu mối nông sản thực phẩm Dầu Giây đã giới thiệu thông tin nhu cầu cung cấp, tiêu thụ sản phẩm, phương thức thanh toán và các dịch vụ cung cấp kèm theo.Một số doanh nghiệp đã trình chiếu về quy trình sản xuất sản phẩm; khả năng đáp ứng đơn hàng, giá cả sản phẩm; phương thức vận chuyển; phương thức thanh toán,…

Phần 2 của chương trình là phần giao thương trực tiếp giữa doanh nghiệp của 02 tỉnh, các nhà cung cấp sản phẩm như: Thanh Long ruột đỏ, Nhãn Ido, khoai lang nhật, rau củ quả , gạo… của tỉnh Vĩnh Long trao đổi với các tiểu thương chợ đầu mối nông sản thực phẩm Dầu Giây của tỉnh Đồng Nai.
Kết quả tại hội nghị kết nối đã có 25 bản ghi nhớ hợp tác được ký kết giữa các đơn vị của 02 tỉnh gồm các sản phẩm như: Thanh Long ruột đỏ, Nhãn Ido, khoai lang nhật, rau củ quả, gạo với tiểu thương Chợ đầu mối Nông sản Thực phẩm Dầu Giây và tập Đoàn Nam Châu Sơn.
Nguồn: Trung tâm Xúc tiến Thương mại Đồng Nai