Mời tham dự hội nghị giao thương với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI).
Cập nhật: 11.07.2018 08:14

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của ông Trần Văn Vĩnh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại Thông báo số 6623/TB-UBND ngày 27/6/2018 v/v tổ chức hội nghị đối thoại, giao thương với các doanh nghiệp FDI trên địa bàn tỉnh,

Theo đó, phần 1 của hội nghị sẽ là đối thoại giữa chính quyền với các doanh nghiệp FDI (do Ban Quản lý các KCN chủ trì); phần 2 sẽ là giao thương giữa các doanh nghiệp (do Sở Công Thương chủ trì). Để hội nghị giao thương đạt kết quả hữu ích cho doanh nghiệp, các nội dung giao thương cần thông tin trước đến các doanh nghiệp của 2 bên. Sở Công Thương thông tin và đề nghị các doanh nghiệp môt số nội dung sau:

1/ Hội nghị đối thoại, giao thương với doanh nghiệp FDI Nhật Bản:

- Thời gian: Chiều ngày 28/8/2018;

- Địa điểm: Khách sạn Central Park (128/16 Nguyễn Ái Quốc, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa)

- Nhu cầu giao thương: Sở Công Thương đã làm việc trước một bước với các doanh nghiệp FDI Nhật Bản về nhu cầu giao thương với doanh nghiệp Đồng Nai (bảng tổng hợp nhu cầu của doanh nghiệp FDI Nhật Bản kèm theo).

2/ Hội nghị đối thoại, giao thương với doanh nghiệp FDI Đài Loan:

- Thời gian: dự kiến cuối tháng 9/2018;

- Địa điểm: thông báo sau;

- Nhu cầu giao thương: Sở Công Thương sẽ làm việc với Hiệp hội doanh nghiệp Đài Loan để tổng hợp nhu cầu giao thương với doanh nghiệp Đồng Nai và thông tin đến các doanh nghiệp sớm.

3/ Hội nghị đối thoại, giao thương với doanh nghiệp FDI Hàn Quốc:

- Thời gian: dự kiến tháng 10/2018;

- Địa điểm: thông báo sau;

- Nhu cầu giao thương: Sở Công Thương sẽ làm việc với Hiệp hội doanh nghiệp Hàn Quốc để tổng hợp nhu cầu giao thương với doanh nghiệp Đồng Nai và thông tin đến các doanh nghiệp sớm.

Đề nghị các Hiệp hội / Hội ngành hàng hỗ trợ thông báo cho các hội viên biết; đăng ký tham gia theo mẫu đính kèm và tổng hợp danh sách gửi về Trung tâm Xúc tiến Thương mại Đồng Nai trước ngày 25/7/2018. (Các doanh nghiệp khôngthuộc các hiệp hội có thể đăng ký trực tiếp về Trung tâm Xúc tiến Thương mại Đồng Nai)

Mọi thông tin cần trao đổi thêm, vui lòng liên hệ với ông Nguyễn Văn Lĩnh – Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại, ĐT: 0982813372; email: linhngv@gmail.com)./.Nguồn: Trung tâm Xúc tiến Thương mại Đồng Nai