Ban Giám đốc và Công đoàn trung tâm Xúc tiến Thương mại Đồng Nai Chăm lo đời sống cho CBVC Nhân dịp tết kỷ Hợi
Cập nhật: 01.02.2019 10:02


Tập thể CBCCVC Trung tâm Xúc tiến Thương mại Đồng NaiNguồn: Trung tâm Xúc tiến Thương mại Đồng Nai