Get Adobe Flash player

Thành phố Biên Hòa (44)
Huyện Vĩnh Cửu (9)
Huyện Trảng Bom (20)
Thị xã Long Khánh (9)
Huyện Tân Phú (11)
Huyện Xuân Lộc (17)
Huyện Long Thành (16)
Huyện Định Quán (19)
Huyện Cẩm Mỹ (18)
Huyện Nhơn Trạch (15)
Huyện Thống Nhất (15)

Tìm thấy 44 chợ
TTTên chợThông tin chợ
1 Chợ Biên Hòa
Chợ loại 1
Khu phố 1, Phường Thanh Bình, Tp. Biên Hòa
ĐT:061.3846604 - Diện tích:10.069 m2
Hình thức quản lý:Doanh nghiệp
Đang xây dựng mới, sắp hoàn thành. Số điểm kinh doanh thường xuyên trên 800
2 Chợ Sặt
Chợ loại 2
Quốc lộ 1A, Khu phố 1, Phường Tân Biên, Tp. Biên Hòa
ĐT:061.3883966 - Diện tích:3.000 m2
Hình thức quản lý:Sự nghiệp có thu
Đang thực hiện kế hoạch di dời sang chợ Tân Biên
3 Chợ Tam Hòa
Chợ loại 2
Khu phố 1, Phường Tam Hòa, Tp. Biên Hòa
ĐT:061.3815692 - Diện tích:4.520 m2
Hình thức quản lý:Hợp tác xã
Số điểm kinh doanh thường xuyên 428 do HTX Thanh Niên đang thực hiện quản lý,kinh doanh và khai thác.
4 Chợ Tân Hiệp
Chợ loại 1
Khu phố 2, Phường Tân Hiệp, Tp. Biên Hòa
ĐT:061.3890363 - Diện tích:15.590 m2
Hình thức quản lý:Sự nghiệp có thu
Số điểm kinh doanh cố định thường xuyên: 648 điểm, chợ đã được lập kế hoạch xây dựng lại theo mô hình chợ truyền thống kết hợp siêu thị.
5 Chợ Hóa An
Chợ loại 2
Ấp An Hòa, xã Hóa An, TP. Biên Hòa, T.Đồng Nai
ĐT:0613.958490 - Diện tích:BQL chợ 6.606m2
Hình thức quản lý:Sự nghiệp có thu
Xây dựng 2005, Tổng số có 301 sạp, trong đó có 269 sạp hoạt động thường xuyên. Chợ có khu mở rộng thêm 84 sạp.
6 Chợ Tân Phong
Chợ loại 2
Khu phố 2, phường Tân Phong, TP. Biên Hòa, T.Đồng Nai
ĐT:0613.829235 - Diện tích:BQL chợ 1.386m2
Hình thức quản lý:Sự nghiệp có thu
Chợ được nâng cấp năm 2001 với tổng số sạp hoạt động thường xuyên là 204 sạp.
7 Chợ Tân Mai
Chợ loại 2
KP 4, P.Tân Mai, TP.Biên Hòa, T. Đồng Nai
ĐT:0613.815792 - Diện tích:DN quản lý 1.117m2
Hình thức quản lý:Doanh nghiệp
Do Cty SXTMDV Đồng Nai đầu tư, quản lý, kinh doanh và khai thác. Chợ được nâng cấp năm 2001 với tổng số 212 điểm kinh doanh thường xuyên.
8 Chợ Bửu Hòa
Chợ loại 2
Ấp Tân Bình, P.Bửu Hòa, TP> BIên Hòa, T. Đồng Nai
ĐT:0613.855633 - Diện tích:DNQL 2.015m2
Hình thức quản lý:Doanh nghiệp
Do Cty SXTMDV Đồng Nai đầu tư nâng cấp từ năm 2001 với tổng số điểm kinh doanh thường xuyên là 186 điểm.
9 Chợ KDC Bửu Long
Chợ loại 2
KP 1, P.Bửu Long, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai
ĐT:0613.247204 - Diện tích:DNQL 3.753m2
Hình thức quản lý:Doanh nghiệp
Được Xây dựng năm 2007 do Cty CTGTVT Đồng Nai làm chủ đầu tư với tổng số điểm kinh doanh hoạt động là 280 điểm.
10 Chợ Long Bình Tân
Chợ loại 2
Khu phố 1, Phường Long Bình Tân, TP.Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
ĐT:0613.831848 - Diện tích:3.628m2
Hình thức quản lý:Hợp tác xã
Chợ do HTX Tân Long quản lý với 256 điểm kinh doanh thường xuyên. Đến năm 2025, chợ sẽ hết hạn hợp đồng
11 Chợ Hiệp Hòa
Chợ loại 3
Ấp Nhất Hòa, Xã Hiệp Hòa, TP.Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
ĐT:061.3959231 - Diện tích:267m2
Hình thức quản lý:Sự nghiệp có thu
Chợ do UBND Xã quản lý, có 50 điểm kinh doanh thường xuyên.
12 Chợ Tân Hạnh
Chợ loại 3
Xã Tân Hạnh, TP.Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
ĐT:061.3955115 - Diện tích:600m2
Hình thức quản lý:Sự nghiệp có thu
Chợ do UBND Xã quản lý với 30 điểm kinh doanh thường xuyên
13 Chợ Kp 3- Bửu Long
Chợ loại 3
Khu phố 3, Phường Bửu Long, TP.Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
ĐT:061.3951228 - Diện tích:220m2
Hình thức quản lý:Sự nghiệp có thu
Chợ do UBND Phường quản lý với số điểm hoạt động kinh doanh thường xuyên là 53 điểm
14 Chợ Tân Tiến
Chợ loại 3
Khu phố 6, phường Tân Tiến, TP.Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
ĐT:061.3822944 - Diện tích:320m2
Hình thức quản lý:Sự nghiệp có thu
Chợ do UBND Phường quản lý với 40 điểm kinh doanh hoạt động thường xuyên
15 Chợ Tam Hiệp
Chợ loại 3
Khu phố 9, Phường Tam Hiệp, TP.Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
ĐT:061.3813164 - Diện tích:891m2
Hình thức quản lý:Hợp tác xã
Chợ do HTX quản lý và có 179 điểm kinh doanh hoạt động thường xuyên
16 Chợ An Bình
Chợ loại 3
Khu phố 4, phường An Bình, TP.Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
ĐT:061.3839873 - Diện tích:792m2
Hình thức quản lý:Hợp tác xã
Chợ do HTX SXTTCN An Bình Nâng Cấp 2002, có 101 điểm kinh doanh hoạt động thường xuyên
17 Chợ Thái Bình
Chợ loại 3
Khu phố 7, phường Tân Hòa, TP.Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
ĐT:061.3981518 - Diện tích:1.362m2
Hình thức quản lý:Sự nghiệp có thu
Chợ do UBND Phường quản lý và có 80 điểm kinh doanh hoạt động thường xuyên
18 Chợ số 6- Hố Nai
Chợ loại 3
Khu phố 4, Phường Hố Nai , TP.Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
ĐT:061.3882138 - Diện tích:13873m2
Hình thức quản lý:Sự nghiệp có thu
Chợ do UBND Phương quản lý, có 170 điểm kinh doanh hoạt động thường xuyên
19 Chợ Trảng Dài
Chợ loại 3
Phường Trãng Dài, TP.Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
ĐT:061.3890299 - Diện tích:2.500m2
Hình thức quản lý:Doanh nghiệp
Chợ do tư nhân xây dựng và đi vào hoạt động từ năm 2007, với 40 điểm kinh doanh hoạt động thường xuyên
20 Chợ Hãng Dầu
Chợ loại 3
Khu phố 2, Phường Quyết Thắng, TP.Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
ĐT:061.3822303 - Diện tích:169m2
Hình thức quản lý:Hợp tác xã
Chợ do HTX TMDV Lam Sơn nâng cấp 2006; Di dời sau mở đường. Chợ có 50 điểm kinh doanh hoạt động thường xuyên.
123

QUẢNG CÁO

Video goes here

Văn bản pháp luật mới

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, năm 2018 có nên tiếp tục tổ chức các phiên chợ vui công nhân không ?