Get Adobe Flash player

Thành phố Biên Hòa (44)
Huyện Vĩnh Cửu (9)
Huyện Trảng Bom (20)
Thị xã Long Khánh (9)
Huyện Tân Phú (11)
Huyện Xuân Lộc (17)
Huyện Long Thành (16)
Huyện Định Quán (19)
Huyện Cẩm Mỹ (18)
Huyện Nhơn Trạch (15)
Huyện Thống Nhất (15)

Tìm thấy 15 chợ
TTTên chợThông tin chợ
1 Chợ Phúc Nhạc
Chợ loại 2
ấp Phúc Nhạc, xã Gia Tân 3, H.Thống Nhất, T.Đồng Nai
ĐT:0613.766044 - Diện tích:
Hình thức quản lý:Sự nghiệp có thu
Được nhà nước xây dựng năm 2003
2 Chợ Thống Nhất
Chợ loại 3
Khu phố 4, Phường Thống Nhất, TP.Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
ĐT:061.3882270 - Diện tích:200m2
Hình thức quản lý:Sự nghiệp có thu
Chợ do UBND Phường quản lý, có 180 điểm kinh doanh thường xuyên. trong đó có 100 điểm trong diện di dời.
3 Chợ Dầu Giây
Chợ loại 2
Ấp Trần Cao Vân, Xã Bàu Hàm 2, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai
ĐT:061.3762545 - Diện tích:
Hình thức quản lý:Sự nghiệp có thu
Chợ do Nhà nước xây dựng với 263 điểm hoạt động kinh doanh thường xuyên
4 Chợ Hưng Lộc
Chợ loại 3
Ấp Hưng Thạnh, Xã Hưng Lộc, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai
ĐT:061.3761621 - Diện tích:
Hình thức quản lý:Sự nghiệp có thu
Đây là chợ do Nhà nước xây dựng và quản lý với tổng số 92 điểm hoạt động kinh doanh thường xuyên. Chợ đang được xây dựng lại.
5 Chợ Chiều Phan Bội Châu
Chợ loại 3
Ấp Phan Bội Châu, Xã Bàu Hàm 2, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai
ĐT:061.3770255 - UBND xã - Diện tích:
Hình thức quản lý:Sự nghiệp có thu
Chợ do Nhà nước xây dựng và giao UBND xã quản lý. Chợ hiện có 30 điểm kinh doanh hoạt động thường xuyên.
6 Chợ Tân Lập
Chợ loại 3
Ấp 2, Xã Lộ 25, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai
ĐT:061.3963353 - Diện tích:
Hình thức quản lý:Doanh nghiệp
Chợ do Doanh nghiệp xây dựng và quản lý với 60 điểm hoạt động kinh doanh thường xuyên.
7 Chợ Ấp 5
Chợ loại 3
Ấp 5, Xã Lộ 25, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai
ĐT:061.3964717 - Diện tích:
Hình thức quản lý:Sự nghiệp có thu
Chợ do Nhà nước xây dựng và quản lý với 30 điểm hoạt động kinh doanh thường xuyên.
8 Chợ Trần Hưng Đạo
Chợ loại 3
Ấp Trần Hưng Đạo, Xã Xuân Thạnh, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai
ĐT:061.3724775 - Diện tích:
Hình thức quản lý:Sự nghiệp có thu
Chợ do Nhà nước xây dựng và quản lý vơi 45 điểm hoạt động kinh doanh thường xuyên.
9 Chợ 9/4
Chợ loại 3
Ấp 9/4, Xã Xuân Thạnh, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai
ĐT:061.3724775 - Diện tích:
Hình thức quản lý:Sự nghiệp có thu
Chợ do Nhà nước xây dựng và quản lý với 30 điểm hoạt động kinh doanh thuwofng xuyên.
10 Chợ Nguyễn Huệ
Chợ loại 3
Ấp Nguyễn Huệ, Xã Quang Trung, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai
ĐT:061.3867927 - Diện tích:
Hình thức quản lý:Sự nghiệp có thu
Chợ đang trong giai đoạn chuẩn bị xây dựng với 90 điểm kinh doanh hoạt động.
11 Chợ Võ Dõng
Chợ loại 3
Ấp Võ Dõng, Xã Gia Kiệm, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai
ĐT:061.3867117 - UBND xã - Diện tích:
Hình thức quản lý:Sự nghiệp có thu
Chợ chuẩn bị được xây dựng với 90 điểm hoạt động kinh doanh.
12 Chợ Xuân Thiện (Cây Me)
Chợ loại 3
Ấp Tín Nghĩa, Xã Xuân Thiện, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai
ĐT:061.3867285 - Diện tích:
Hình thức quản lý:Sự nghiệp có thu
Chợ do Nhà nước chuẩn bị xây dựng với 40 điểm kinh doanh hoạt động.
13 Chợ Dốc Mơ
Chợ loại 2
Ấp Dốc Mơ 1, Xã Gia Tân 1, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai
ĐT:061.3764155 - Diện tích:
Hình thức quản lý:Sự nghiệp có thu
Chợ được Nhà nước chuẩn bị xây dựng với 352 điểm hoạt động kinh doanh.
14 Chợ Xuân Thạnh
Chợ loại 2
Ấp 9/4, Xã Xuân Thạnh, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai
ĐT:0613 724 775 - Diện tích:
Hình thức quản lý:Sự nghiệp có thu
15 Chợ Cây Me
Chợ loại 2
Ấp Tín Nghĩa, Xã Xuân Thiện, huyện Thống nhất, tỉnh Đồng Nai
ĐT:0613 867 285 - Diện tích:
Hình thức quản lý:Sự nghiệp có thu

QUẢNG CÁO

Video goes here

Văn bản pháp luật mới

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, năm 2018 có nên tiếp tục tổ chức các phiên chợ vui công nhân không ?