Get Adobe Flash player

Thành phố Biên Hòa (44)
Huyện Vĩnh Cửu (9)
Huyện Trảng Bom (20)
Thị xã Long Khánh (9)
Huyện Tân Phú (11)
Huyện Xuân Lộc (17)
Huyện Long Thành (16)
Huyện Định Quán (19)
Huyện Cẩm Mỹ (18)
Huyện Nhơn Trạch (15)
Huyện Thống Nhất (15)

Tìm thấy 20 chợ
TTTên chợThông tin chợ
1 Chợ Trảng Bom
Chợ loại 2
KP 1, Thị trấn Trảng Bom, H.Trảng Bom, T. Đồng Nai
ĐT:0613.925044-UBND Xã - Diện tích:UBND xã 4.200 m2
Hình thức quản lý:Sự nghiệp có thu
Có 228 điểm kinh doanh thường xuyên
2 Chợ Trà Cổ
Chợ loại 2
ấp Trà Cổ, Xã Bình Minh, H. Trảng Bom, T. Đồng Nai
ĐT:0613.866502-UBND Xã - Diện tích:UBND xã 4.581 m2
Hình thức quản lý:Sự nghiệp có thu
Chợ có 375 sạp kinh doanh thường xuyên
3 Chợ Đông Hòa
Chợ loại 2
ấp Hòa Bình, xã Bình Minh, H.Trảng Bom, T. Đồng Nai
ĐT:0613.868228-UBND Xã - Diện tích:UBND xã 3.074 m2
Hình thức quản lý:Sự nghiệp có thu
Được nâng cấp 2002 với tổng số điểm kinh doanh thường xuyên là 246 điểm
4 Chợ An Chu
Chợ loại 2
ấp An Chu, xã Bắc Sơn, H.Trảng Bom, T.Đồng Nai
ĐT:0613.869045-UBND Xã - Diện tích:UBND xã 3.587 m2
Hình thức quản lý:Sự nghiệp có thu
Được xây dựng năm 2004 với tổng số 449 điểm kinh doanh hoạt động thường xuyên.
5 Chợ Cây Gáo
Chợ loại 2
ấp Tân Lập 1, Xã Cây Gáo, H.Trảng Bom, T.Đồng Nai
ĐT:0613.925044-UBND Xã - Diện tích:UBND xã 603m2
Hình thức quản lý:Sự nghiệp có thu
Chợ đã được chuyển nhượng cho tiểu thương quản lý và hoạt động với tổng số điểm kinh doanh là 162 điểm.
6 Chợ Khu công nghiệp
Chợ loại 2
ấp Sông Mây, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai
ĐT: - Diện tích:3.123m2
Hình thức quản lý:Doanh nghiệp
Đây là Chợ do Ban quản lý KCN Sông Mây quản lý
7 Chợ Sông Trầu
Chợ loại 3
ấp 5, xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai
ĐT:061.3869045 - UBND xã - Diện tích:6.962 m2
Hình thức quản lý:Sự nghiệp có thu
Chợ được xây dựng từ năm 2004 do UBND xã quản lý. Chợ có 162 điểm kinh doanh hoạt động thường xuyên.
8 Chợ Bờ Hồ
Chợ loại 3
Khu 4, Thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai
ĐT:061.3676319 - UBND Thị Trấn - Diện tích:
Hình thức quản lý:Sự nghiệp có thu
Đây là chợ được di dời do lấm chiếm đường.
9 Chợ Hưng Long
Chợ loại 3
ấp Hưng Long, Xã Hưng Thịnh, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai
ĐT:061.3868109 - UBND.xã - Diện tích:3.525 m2
Hình thức quản lý:Sự nghiệp có thu
Chợ có diện tích 3.525 m2, do UBND xã quản lý. Chợ thuộc diện di dời.
10 Chợ nhỏ Tân Bắc
Chợ loại 3
ấp Tân Bắc, Xã Bình Minh, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai
ĐT:061.3864884 - UBND xã - Diện tích:
Hình thức quản lý:Sự nghiệp có thu
Chợ thuộc diện giải tỏa năm 2008.
11 Chợ Cây Điệp
Chợ loại 3
ấp Cây Điệp, Xã Cây Gáo, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai
ĐT:061.3925044 - UBND xã - Diện tích:
Hình thức quản lý:Sự nghiệp có thu
Chợ thuộc diện giải tỏa năm 2008
12 Chợ Hưng Thịnh
Chợ loại 3
ấp Hưng Bình, Xã Hưng Thịnh, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai
ĐT:061.3868109 - UBND xã - Diện tích:8.991 m2
Hình thức quản lý:Sự nghiệp có thu
Chợ có diện tích 8.991m2, do UBND xã quản lý nhưng chưa đầu tư. chợ có 32 điểm kinh doanh hoạt động.
13 Chợ Lộc Hòa
Chợ loại 3
ấp Lộc Hòa, xã Tây Hòa, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai
ĐT:061.3866222 - UBND xã - Diện tích:2.558 m2
Hình thức quản lý:Sự nghiệp có thu
Chợ được nâng cấp năm 2004 với 180 điểm kinh doanh hoạt động thường xuyên. Chợ hiện do UBND xã quản lý.
14 Chợ Sông Thao
Chợ loại 3
Xã Sông Thao, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai
ĐT:061.3760660 - UBND xã - Diện tích:2.475 m2
Hình thức quản lý:Sự nghiệp có thu
Chợ hiện có 45 điểm đg kinh doanh nhưng chưa được đầu tư. Chợ hiện do UBND xã quản lý.
15 Chợ Giang Điền
Chợ loại 3
ấp Xây dựng, Xã Giang Điền, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai
ĐT:061.3923440 - UBND xã - Diện tích:1.960 m2
Hình thức quản lý:Sự nghiệp có thu
Chợ hiện có 20 điểm hoạt động kinh doanh nhưng chưa được đầu tư. Chợ do UBND xã quản lý.
16 Chợ An Viễn
Chợ loại 3
ấp 2, Xã An Viễn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai
ĐT:061.3899113 - UBND xã - Diện tích:8.055 m2
Hình thức quản lý:Sự nghiệp có thu
Chợ có 30 điểm hoạt động kinh doanh nhưng chưa được đầu tư. Chợ do UBND xã quản lý.
17 Chợ Đồi 61
Chợ loại 3
ấp Tân Phát, xã Đồi 61, huyejn Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai
ĐT:061.3538946 - 061.3866537 - UBND xã - Diện tích:4.000 m2
Hình thức quản lý:Sự nghiệp có thu
Chợ có 94 điểm kinh doanh hoạt đông thường xuyên. Chợ do UBND xã quản lý
18 Chợ Bàu Hàm
Chợ loại 3
ấp Tân Hoa, Xã Bàu Hàm, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai
ĐT:061.3760097 - Diện tích:1.214 m2
Hình thức quản lý:Sự nghiệp có thu
Chợ hiện có 113 điểm hoạt động kinh doanh thường xuyên. Chợ do UBND xã quản lý.
19 Chợ Trường An
Chợ loại 3
ấp Trường An, Xã Thanh Bình, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai
ĐT:061.3925089 - UBND xã - Diện tích:1.722 m2
Hình thức quản lý:Sự nghiệp có thu
Đây là chợ tạm, hiện có 6 điểm kinh doanh hoạt động. Chợ do UBND xã quản lý.
20 Chợ Thanh Hóa
Chợ loại 2
Ấp Thanh Hóa, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
ĐT: - Diện tích:1500m2
Hình thức quản lý:Sự nghiệp có thu
Đã sang nhượng cho tiểu thương

QUẢNG CÁO

Video goes here

Văn bản pháp luật mới

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, năm 2018 có nên tiếp tục tổ chức các phiên chợ vui công nhân không ?