Get Adobe Flash player

Thành phố Biên Hòa (44)
Huyện Vĩnh Cửu (9)
Huyện Trảng Bom (20)
Thị xã Long Khánh (9)
Huyện Tân Phú (11)
Huyện Xuân Lộc (17)
Huyện Long Thành (16)
Huyện Định Quán (19)
Huyện Cẩm Mỹ (18)
Huyện Nhơn Trạch (15)
Huyện Thống Nhất (15)

Tìm thấy 17 chợ
TTTên chợThông tin chợ
1 Chợ Xuân Đà
Chợ loại 2
QL 1, Ấp 3, Xã Xuân Tâm, H,Xuân Lộc, T.Đồng Nai
ĐT:3758876-UBND Xã - Diện tích:UBND xã 5600 m2
Hình thức quản lý:Sự nghiệp có thu
Được xây dựng năm 2007 với 280 điểm kinh doanh hoạt động thường xuyên.
2 Chợ Ấp 2- Xuân Hưng
Chợ loại 2
Ấp 2, Xã Xuân Hưng, H.Xuân Lộc, T.Đồng Nai
ĐT:0613.873014-UBND Xã - Diện tích:UBND xã 6.657 m2
Hình thức quản lý:Sự nghiệp có thu
Hiện tại, Chợ có 227 điểm kinh doanh hoạt động thường xuyên.
3 Chợ Xuân Thọ
Chợ loại 2
Ấp Thọ Chánh, Xã Xuân Thọ, H.Xuân Lộc, T.Đồng Nai
ĐT:0613.731224 - 0613.731226 - Diện tích:UBND xã 3743 m2
Hình thức quản lý:Sự nghiệp có thu
Đây là chợ có 214 điểm kinh doanh thường xuyên và thời gian hoạt động là không xác định.
4 Chợ Suối Cát
Chợ loại 2
Ấp Suốt Cát 1, Xã Suối Cát, H.Xuân Lộc, T.Đồng Nai
ĐT:0613.871104 - Diện tích:UBND xã 4644 m2
Hình thức quản lý:Sự nghiệp có thu
Chợ Suối Cát được xác định thời gian hoạt động là lâu dài với tổng số 243 điểm hoạt động kinh doanh thường xuyên.
5 Chợ Bảo Hòa
Chợ loại 2
QL 1, ấp Hoà Hợp, Xã Bảo Hoà, H.Xuân Lộc, T.Đồng Nai
ĐT:0613.741588 - Diện tích:UBND xã 5374 m2
Hình thức quản lý:Sự nghiệp có thu
Có 224 điểm kinh doanh hoạt động thường xuyên
6 Chợ Gia Ray
Chợ loại 3
Ấp Trung Nghĩa, Xã Xuân Trường, H.Xuân Lộc, T.Đồng Nai
ĐT:0613.753120 - Diện tích:UBND xã 2345 m2
Hình thức quản lý:Sự nghiệp có thu
Có 127 điểm kinh doanh hoạt động thường xuyên.
7 Chợ Xuân Hòa
Chợ loại 3
Ấp 3, xã Xuân Hòa, H.Xuân Lộc, T.Đồng Nai
ĐT:0613.750114-UBX - Diện tích:UBND xã 2115m2
Hình thức quản lý:Sự nghiệp có thu
Được xây dựng năm 2003 với tổng số điểm kinh doanh hoạt động thường xuyên là 170 điểm
8 Chợ Xuân Lộc
Chợ loại 3
Số 1, Khu 4, Thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai
ĐT:061.3871258-T.Trấn - Diện tích:3355m2
Hình thức quản lý:Sự nghiệp có thu
Chợ được xây dựng với 172 sạp và ki ốt nhưng chỉ với 34 điểm kinh doanh hoạt động thường xuyên.
9 Chợ Bình Xuân
Chợ loại 3
ấp Bình Xuân, Xã Xuân Phú, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai
ĐT:061.3871188-UBXã - Diện tích:3759m2
Hình thức quản lý:Sự nghiệp có thu
Chợ hiện có 34 đỉem kinh doanh hoạt động thường xuyên.
10 Chợ Bình Hòa
Chợ loại 3
ấp Bình Hòa, Xã Xuân Phú, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai
ĐT:061.3871188-UBXã - Diện tích:2048m2
Hình thức quản lý:Sự nghiệp có thu
Tổng số sạp và ki ốt là 44, tuye nhiên hiện chỉ với 34 điểm kinh doanh hoạt động thường xuyên.
11 Chợ Thọ Lộc
Chợ loại 3
Ấp Thọ Lộc, Xã Xuân Thọ, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai
ĐT:061.3731224-UB Xã - Diện tích:1150m2
Hình thức quản lý:Sự nghiệp có thu
Chợ hiện có 80 điểm hoạt động kinh doanh thường xuyên.
12 Chợ Lăng Minh
Chợ loại 3
Xã Lăng Minh, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai
ĐT:061.3748081-UB Xã - Diện tích:3760m2
Hình thức quản lý:Sự nghiệp có thu
Chợ hiện có 114 điểm hoạt động kinh doanh thường xuyên.
13 Chợ Tân Hữu
Chợ loại 3
Ấp Tân Hữu, Xã Xuân Thành, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai
ĐT:061.3751530-UB Xã - Diện tích:3303m2
Hình thức quản lý:Sự nghiệp có thu
Chợ được xây dựng với 40 sạp và ki ốt. Hiện số lượng sạp và ki ốt này đều được đưa vào sử dụng, khai thác triệt để.
14 Chợ Xuân Bắc
Chợ loại 3
Ấp 2B, Xã Xuân Bắc, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai
ĐT:061.3874020-UB Xã - Diện tích:6740m2
Hình thức quản lý:Sự nghiệp có thu
Chợ được nâng cấp năm 2007 với 47 điểm hoạt động kinh doanh thường xuyên.
15 Chợ ấp Tam Hiệp
Chợ loại 3
Ấp Tam Hiệp, Xã Xuân Hiệp, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai
ĐT:061.3871345-UB Xã - Diện tích:1362m2
Hình thức quản lý:Sự nghiệp có thu
Chợ hiện có 59 điểm kinh doanh hoạt động thường xuyên.
16 Chợ Bảo Định
Chợ loại 3
Ấp Bảo Định, Xã Xuân Định, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai
ĐT:061.3714010-UB Xã - Diện tích:1210m2
Hình thức quản lý:Sự nghiệp có thu
Chợ hiện có 70 điểm kinh doanh hoạt động thường xuyên.
17 Chợ Bình Xuân
Chợ loại 2
Ấp Bình Xuân, Xã Xuân Phú, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai
ĐT: - Diện tích:
Hình thức quản lý:Sự nghiệp có thu

QUẢNG CÁO

Video goes here

Văn bản pháp luật mới

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, năm 2018 có nên tiếp tục tổ chức các phiên chợ vui công nhân không ?