Get Adobe Flash player

Thành phố Biên Hòa (44)
Huyện Vĩnh Cửu (9)
Huyện Trảng Bom (20)
Thị xã Long Khánh (9)
Huyện Tân Phú (11)
Huyện Xuân Lộc (17)
Huyện Long Thành (16)
Huyện Định Quán (19)
Huyện Cẩm Mỹ (18)
Huyện Nhơn Trạch (15)
Huyện Thống Nhất (15)

Tìm thấy 18 chợ
TTTên chợThông tin chợ
1 Chợ Sông Ray
Chợ loại 1
Ấp 1, Xã Sông Ray, H.Cẩm Mỹ, T.Đồng Nai
ĐT:0613.712111 - Diện tích:DN 16000 m2
Hình thức quản lý:Doanh nghiệp
Do Cty TNHH ĐTTVXD Cường Thịnh đầu tư xây dựng, quản lý kinh doanh Năm 2006 với tổng số 600 điểm kinh doanh hoạt động thường xuyên.
2 Chợ Bảo Bình
Chợ loại 3
Ấp Tân Bảo, Xã Bảo Bình, H.Cẩm Mỹ, T. Đồng Nai
ĐT:0613.718227-UBND Xã - Diện tích:NN 5871m2
Hình thức quản lý:Sự nghiệp có thu
Chợ có 100 điểm kinh doanh hoạt động bình thường.
3 Chợ Xuân Mỹ
Chợ loại 3
Ấp Láng Lớn, Xã Xuân Mỹ, H. Cẩm Mỹ, T.Đồng Nai
ĐT:0613.790758 - Diện tích:NN 10.000m2
Hình thức quản lý:Sự nghiệp có thu
Có 100 điểm kinh doanh hoạt động thường xuyên.
4 Chợ Ấp 1- Xuân Tây
Chợ loại 3
Ấp 1, Xã Xuân Tây, H.Cẩm Mỹ, T.Đồng Nai
ĐT: - Diện tích:NN 5976m2
Hình thức quản lý:Hợp tác xã
Chuẩn bị khởi công xây dựng với tổng số sạp và ki ốt là 192.
5 Chợ Bể Bạc
Chợ loại 3
Xã Xuân Đông, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai
ĐT:061.3713054 - Diện tích:2750m2
Hình thức quản lý:Sự nghiệp có thu
Chợ hiện có 15 điểm kinh doanh, tuy nhiên hoạt động chưa đạt hiệu quả.
6 Chợ Láng Me
Chợ loại 3
Ấp Láng Me, Xã Xuân Đông, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai
ĐT:061.3713864 - Diện tích:4266m2
Hình thức quản lý:Hợp tác xã
Chợ được nâng cấp năm 2006 với 50 điểm kinh doanh hoạt động thường xuyên.
7 Chợ Cọ Dầu
Chợ loại 3
Xã Xuân Đông, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai
ĐT:061.3713054 - Diện tích:
Hình thức quản lý:Sự nghiệp có thu
Chợ hoạt động kém hiệu quả, lấn chiếm và đang trong giai đoạn giải tỏa.
8 Chợ Ấp 10- Xuân Tây
Chợ loại 3
Ấp 10, Xã Xuân Tây, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai
ĐT:061.3713626 - Diện tích:3970m2
Hình thức quản lý:Sự nghiệp có thu
Chợ do Nhà nước xây dựng và hiện có 50 điểm kinh doanh hoạt động thường xuyên.
9 Chợ Nam Hà
Chợ loại 3
Ấp Nam Hà, Xã Xuân Bảo, huỵen Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai
ĐT:061.3875026 - Diện tích:700m2
Hình thức quản lý:Sự nghiệp có thu
Chợ do Nhà nước xây dựng với 50 điểm kinh doanh hoạt động thường xuyên.
10 Chợ Ấp 1- Xuân Đường
Chợ loại 3
Ấp 1, Xã Xuân Đường, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai
ĐT:061.3727090 - Diện tích:554m2
Hình thức quản lý:Sự nghiệp có thu
Chợ do Nhà nước xây dựng với 15 điểm kinh doanh hoạt động. Chợ hiện đang trong giai đoạn di dời.
11 Chợ Ấp 2- Xuân Đường
Chợ loại 3
Ấp 2, Xã Xuân Đường, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai
ĐT:061.3727090 - Diện tích:
Hình thức quản lý:Sự nghiệp có thu
Với 10 điểm kinh doanh hoạt động kém hiệu quả và do lấn chiếm nên Chợ thuộc diện di dời.
12 Chợ Ấp 4- Thừa Đức
Chợ loại 3
Ấp 4, Thừa Đức, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai
ĐT:061.3727092 - Diện tích:416m2
Hình thức quản lý:Sự nghiệp có thu
Chợ được xây dựng với 20 điểm kinh doanh hoạt động thường xuyên.
13 Chợ Xuân Quế
Chợ loại 3
Ấp 2, Xã Xuân Quế, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai
ĐT:061.3720272 - Diện tích:3329m2
Hình thức quản lý:Sự nghiệp có thu
Chợ được xây dựng với 40 điểm kinh doanh hoạt độgn thường xuyên
14 Chợ Lâm San
Chợ loại 3
Ấp 1, Xã Lâm San, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai
ĐT: - Diện tích:3941m2
Hình thức quản lý:Sự nghiệp có thu
Chợ được nâng cấp năm 2003 với tổng số 40 điểm kinh doanh hoạt động thường xuyên.
15 Chợ Nhân Nghĩa
Chợ loại 3
Ấp 3, Xã Nhân Nghĩa, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai
ĐT:061.3798479 - Diện tích:2132m2
Hình thức quản lý:Hợp tác xã
Chợ do Hợp tác xã xây dựng với 60 điểm kinh doanh hoạt động thường xuyên.
16 Chợ Sông Nhạn
Chợ loại 3
Ấp 61, Xã Sông Nhạn, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai
ĐT:061.3729128 - Diện tích:
Hình thức quản lý:Sự nghiệp có thu
Chợ được xây dựgn trên diện tích đất lấn chiếm với 20 điểm kinh doanh hoạt động thường xuyên.
17 Chợ Long Giao
Chợ loại 3
Xã Long Giao, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai
ĐT:061.3878025 - Diện tích:655m2
Hình thức quản lý:Sự nghiệp có thu
Chợ được xây dựng với 15 điểm kinh doanh hoạt động thường xuyên.
18 Chợ Xuân Bảo
Chợ loại 2
Ấp Tân Hạnh, Xã Xuân Bảo, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai
ĐT:0613 875 026 - Diện tích:
Hình thức quản lý:Sự nghiệp có thu

QUẢNG CÁO

Video goes here

Văn bản pháp luật mới

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, năm 2018 có nên tiếp tục tổ chức các phiên chợ vui công nhân không ?