Get Adobe Flash player

Thành phố Biên Hòa (44)
Huyện Vĩnh Cửu (9)
Huyện Trảng Bom (20)
Thị xã Long Khánh (9)
Huyện Tân Phú (11)
Huyện Xuân Lộc (17)
Huyện Long Thành (16)
Huyện Định Quán (19)
Huyện Cẩm Mỹ (18)
Huyện Nhơn Trạch (15)
Huyện Thống Nhất (15)

Tìm thấy 16 chợ
TTTên chợThông tin chợ
1 Chợ An Bình
Chợ loại 3
Ấp 8, Xã An Phước, H. Long Thành, T.Đồng Nai
ĐT:0613.523330 - Diện tích:
Hình thức quản lý:Cá thể
Được xây dựng năm 2004 do Hộ cá thể đầu tư, với tổng số 140 điểm kinh doanh hoạt đông thường xuyên.
2 Chợ Long Thành
Chợ loại 1
Thị trấn Long Thành, H.Long Thành, T.Đồng Nai
ĐT:0613.844116 - Diện tích:
Hình thức quản lý:Sự nghiệp có thu
Chợ được nâng cấp hệ thống điện vào năm 2003 với tổng số 763 điểm hoạt động kinh doanh thường xuyên.
3 Chợ Phước Thái
Chợ loại 2
Xã Phước Thái, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai
ĐT:061.3841932 - Diện tích:
Hình thức quản lý:Sự nghiệp có thu
Chựo do Nhà nước xây dựng và được nâng cấp vách ngăn vào năm 2003 với 260 điểm kinh doanh hoạt động thường xuyên.
4 Chợ Tân Mai 2
Chợ loại 3
Xã Phước Tân, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai
ĐT:061.39340434-UB Xã - Diện tích:
Hình thức quản lý:Sự nghiệp có thu
Chợ do Nhà nước xây dựng và được nâng cấp năm 2004, có 64 điểm kinh doanh hoạt động thường xuyên.
5 Chợ Ấp 2 Phước Bình
Chợ loại 3
Ấp 2, Xã Phước Bình, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai
ĐT:061.3841426-UB Xã - Diện tích:
Hình thức quản lý:Doanh nghiệp
Chợ do doanh nghiệp xây dựng năm 2004 với 40 điểm kinh doanh hoạt động thường xuyên.
6 Chợ Phước Tân
Chợ loại 3
Ấp Tân Cang, Xã Phước Tân, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai
ĐT:061.39340434-UB Xã - Diện tích:
Hình thức quản lý:Sự nghiệp có thu
Chợ được Nhà nước xây dựng năm 2004 với 20 điểm kinh doanh hoạt động thường xuyên.
7 Chợ Bến Gỗ
Chợ loại 3
Ấp 2, Xã An Hoà , huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai
ĐT:3831039-UB Xã - Diện tích:
Hình thức quản lý:Sự nghiệp có thu
Chợ do Nàh nước xây dựng và được nâng cấp năm 2001, Chợ có 36 điểm kinh doanh hoạt động thường xuyên.
8 Chợ Bình Sơn
Chợ loại 3
Ấp 3, Xã Bình Sơn, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai
ĐT:3533453-UB Xã - Diện tích:
Hình thức quản lý:Sự nghiệp có thu
Chợ do Nhà nước xây dựng với 66 điểm kinh doanh hoạt động thường xuyên.
9 Chợ Phước Hòa
Chợ loại 3
Ấp Phước Hòa, Xã Long Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai
ĐT:3558052-UB Xã - Diện tích:
Hình thức quản lý:Sự nghiệp có thu
Chợ do Nhà nước xây dựng với 85 điểm kinh doanh hoạt động thường xuyên.
10 Chợ Ấp 1- Bàu Cạn
Chợ loại 3
Ấp 1, Xã Bàu Cạn, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai
ĐT:061.3553020-UB Xã - Diện tích:
Hình thức quản lý:Sự nghiệp có thu
Chơ do Nhà nước xây dựng với 32 điểm kinh doanh hoạt động thường xuyên.
11 Chợ Ấp 6- Bàu Cạn
Chợ loại 3
Ấp 6, Xã Bàu Cạn, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai
ĐT:061.3553020-UB Xã - Diện tích:
Hình thức quản lý:Sự nghiệp có thu
Chợ được xây dựng với 12 điểm kinh doanh hoạt động.
12 Chợ Tân Hiệp
Chợ loại 3
Ấp 6, Xã Tân Hiệp, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai
ĐT:061.3541632-UB Xã - Diện tích:
Hình thức quản lý:Sự nghiệp có thu
Chợ được xây dựng với 20 điểm kinh doanh hoạt động thường xuyên.
13 Chợ An Viễng
Chợ loại 3
Ấp An Viễng, Xã Bình An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai
ĐT: - Diện tích:
Hình thức quản lý:Sự nghiệp có thu
Chợ do Nhà nước xây dựng với 60 điểm kinh doanh hoạt động thường xuyên
14 Chợ Suối Quýt
Chợ loại 3
Ấp Suốt Quýt, Xã Cẩm Đường, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai
ĐT:061.3535012-UB Xã - Diện tích:
Hình thức quản lý:Sự nghiệp có thu
Chợ hiện có 15 điểm kinh doanh hoạt động thường xuyên.
15 Chợ Cẩm Đường
Chợ loại 3
Ấp Cẩm Đường, Xã Cẩm Đường, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai
ĐT:061.3535012-UB Xã - Diện tích:
Hình thức quản lý:Sự nghiệp có thu
Chợ hiện có 18 điểm kinh doanh hoạt động thường xuyên.
16 Chợ Long An
Chợ loại 3
Ấp 4, Xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai
ĐT:061.3525615-UB Xã - Diện tích:
Hình thức quản lý:Sự nghiệp có thu
Chợ được xây dựng với 20 điểm kinh doanh hoạt động thường xuyên.

QUẢNG CÁO

Video goes here

Văn bản pháp luật mới

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, năm 2018 có nên tiếp tục tổ chức các phiên chợ vui công nhân không ?