Get Adobe Flash player

Thành phố Biên Hòa (44)
Huyện Vĩnh Cửu (9)
Huyện Trảng Bom (20)
Thị xã Long Khánh (9)
Huyện Tân Phú (11)
Huyện Xuân Lộc (17)
Huyện Long Thành (16)
Huyện Định Quán (19)
Huyện Cẩm Mỹ (18)
Huyện Nhơn Trạch (15)
Huyện Thống Nhất (15)

Tìm thấy 15 chợ
TTTên chợThông tin chợ
1 Chợ Đại Phước
Chợ loại 2
ĐT 769, Ấp Phước Lý, Xã Đại Phước, H.Nhơn trạch, T.Đồng Nai
ĐT:0613.582635 - 0613.582636 - Diện tích:
Hình thức quản lý:Doanh nghiệp
Được DNTN Huỳnh Minh thực hiện xây dựng năm 2007 với tổng số 300 điểm kinh doanh.
2 Chợ Phước Thiền
Chợ loại 3
Ấp Bến Cam, Xã Phước Thiền, H.Nhơn Trạch, T.Đồng Nai
ĐT:0613.242813 - Diện tích:
Hình thức quản lý:Sự nghiệp có thu
Đây là chợ nhà nước xây dựng và được nâng cấp năm 2001, hiện đang thực hiện việc chuyển giao cho HTX Nhơn Long quản lý, kinh doanh với tổng số điểm kinh doanh hoạt động thường xuyên là 81 điểm.
3 Chợ Phú Hữu
Chợ loại 3
Ấp Cát Lái, xã Phú Hữu, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai
ĐT: - Diện tích:
Hình thức quản lý:Doanh nghiệp
Chợ do DNTN Huỳnh Minh xây dựng năm 2004 với tổng số 87 điểm kinh doanh hoạt động thường xuyên.
4 Chợ Giồng Ông Đông
Chợ loại 3
Xã Phú Đông, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai
ĐT:061.3518205 - Diện tích:
Hình thức quản lý:Hợp tác xã
Chợ được nâng cấp năm 2002, hiện đang chuẩn bị chuển giao cho Hợp tác xã quản lý.
5 Chợ Hiệp Phước
Chợ loại 3
Ấp 3, Xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai
ĐT:061.3540028-UB Xã - Diện tích:
Hình thức quản lý:Sự nghiệp có thu
Chợ do Nhà nước xây dựng với 100 điểm kinh doanh hoạt động thường xuyên.
6 Chợ Ấp 1- Long Thọ
Chợ loại 3
Ấp 1, Xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai
ĐT: - Diện tích:
Hình thức quản lý:Doanh nghiệp
Chợ do Doanh nghiệp nhà nước xây dựng và quản lý với 50 điểm kinh doanh hoạt động thường xuyên.
7 Chợ Ấp 4- Long Thọ
Chợ loại 3
Ấp 4, Xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai
ĐT: - Diện tích:
Hình thức quản lý:Doanh nghiệp
Chợ do Doanh nghiệp nhà nước xây dựng và quản lý với 30 điểm kinh doanh hoạt động thường xuyên.
8 Chợ Sơn Hà
Chợ loại 3
Ấp Sơn Hà, Xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai
ĐT:061.3519280-UB Xã - Diện tích:
Hình thức quản lý:Sự nghiệp có thu
Chợ do Nhà nước xây dựng, hiện đang trong giai đoạn đầu tư sửa chữa.
9 Chợ Phước An
Chợ loại 3
Ấp Bà Trường, Xã Phước An, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai
ĐT: - Diện tích:
Hình thức quản lý:Sự nghiệp có thu
Chợ do Nhà nước xây dựng với 43 điểm kinh doanh hoạt động thường xuyên. Chợ chuẩn bị chuyển giao cho Hợp tác xã quản lý.
10 Chợ Phú Thạnh
Chợ loại 3
Ấp 1, Xã Phú Thạnh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai
ĐT:061.3518230-UB Xã - Diện tích:
Hình thức quản lý:Sự nghiệp có thu
Chợ xây dựng trước năm 1975 và được nhà nước nâng cấp vào năm 2004.
11 Chợ Phước Khánh
Chợ loại 3
Xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai
ĐT: - Diện tích:
Hình thức quản lý:Hợp tác xã
Chợ do Nhà nước xây dựng với 76 điểm kinh doanh hoạt động thường xuyên. Hiện đang được chuyển giao cho Hợp tác xã Phước An quản lý.
12 Chợ Phú Hội
Chợ loại 3
Ấp Xóm Hố, xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai
ĐT:061.3521283-UB Xã - Diện tích:
Hình thức quản lý:Sự nghiệp có thu
Chợ do Nhà nước xây dựng năm 2004.
13 Chợ Ấp 3- Hiệp Phước
Chợ loại 2
Ấp 3, Xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai
ĐT: - Diện tích:752 m2
Hình thức quản lý:Sự nghiệp có thu
Chợ Xây dựng năm 2000
14 Chợ Phú Đông (Giồng Ông Đông)
Chợ loại 2
Xã Phú Đông, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai
ĐT:0613 518 205 - Diện tích:
Hình thức quản lý:Doanh nghiệp
15 Chợ Vĩnh Thanh (Sơn Hà)
Chợ loại 2
Ấp Sơn Hà, Xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai
ĐT: - Diện tích:400 m2
Hình thức quản lý:Sự nghiệp có thu

QUẢNG CÁO

Video goes here

Văn bản pháp luật mới

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, năm 2018 có nên tiếp tục tổ chức các phiên chợ vui công nhân không ?