Get Adobe Flash player

Thành phố Biên Hòa (44)
Huyện Vĩnh Cửu (9)
Huyện Trảng Bom (20)
Thị xã Long Khánh (9)
Huyện Tân Phú (11)
Huyện Xuân Lộc (17)
Huyện Long Thành (16)
Huyện Định Quán (19)
Huyện Cẩm Mỹ (18)
Huyện Nhơn Trạch (15)
Huyện Thống Nhất (15)

Tìm thấy 11 chợ
TTTên chợThông tin chợ
1 Chợ Nam Cát Tiên
Chợ loại 3
Ấp 5, Xã Nam Cát Tiên, H.Tân Phú, T.Đồng Nai
ĐT:0613.669052 - Diện tích:UB xã quản lý 7580 m2
Hình thức quản lý:Sự nghiệp có thu
Được xây dựng từ năm 2001 theo chương trình 135 của Chính Phủ, với 160 điểm hoạt động kinh doanh thường xuyên.
2 Chợ 13- Phú Lập
Chợ loại 3
Ấp 3, Xã Phú Lập, H.Tân Phú, T.Đồng Nai
ĐT:0613.791028 - Diện tích:UB xã quản lý 5.540 m2
Hình thức quản lý:Sự nghiệp có thu
Được xây dựng từ năm 2000 theo chương trình 135 của Chính Phủ với 145 điểm kinh doanh hoạt động thường xuyên.
3 Chợ Phương Lâm
Chợ loại 1
Ấp Phương Mai 1, Xã Phú Lâm, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai
ĐT:061.3858738 - Diện tích:
Hình thức quản lý:Sự nghiệp có thu
Chợ Nhà nước được xây dựng lại năm 2006 với 370 điểm kinh doanh hoạt động thường xuyên.
4 Chợ Núi Tượng
Chợ loại 3
Ấp 4, Xã Núi Tượng, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai
ĐT:061.3791166 - UBND xã - Diện tích:
Hình thức quản lý:Sự nghiệp có thu
Chợ Nhà nước được xây dựng năm 1994 với 94 điểm kinh doanh hoạt động thường xuyên.
5 Chợ Phú Thịnh
Chợ loại 3
Ấp 6, xã Phú Thịnh, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai
ĐT:061.3690155 - UBND xã - Diện tích:
Hình thức quản lý:Sự nghiệp có thu
Chợ Nhà nước xây dựng và quản lý với 50 điểm kinh doanh hoạt động thường xuyên.
6 Chợ Phú Lộc
Chợ loại 3
Ấp 6, Xã Phú Lộc, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai
ĐT:061.3690505 - Diện tích:
Hình thức quản lý:Hợp tác xã
là chợ do Nhà nước xây dựng và quản lý. hiện có 65 điểm hoạt động kinh doanh thường xuyên.
7 Chợ Trà Cổ
Chợ loại 3
Khóm 7, khu 5, Thị trấn Tân Phú, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai
ĐT:061.3856072-UBND T.Trấn - Diện tích:
Hình thức quản lý:Hợp tác xã
là chợ nhà nước xây dựng với 125 điểm hoạt động kinh doanh thường xuyên.
8 Chợ Phú Xuân
Chợ loại 3
Ấp Ngọc Lâm, Xã Phú Xuân, huyệ Tân Phú, tỉnh Đồng Nai
ĐT:061.3655199 - Diện tích:
Hình thức quản lý:Sự nghiệp có thu
Là chợ nhà nước, được xây dựng từ năm 2000 với 125 điểm hoạt động kinh doanh thường xuyên.
9 Chợ 138- Phú Sơn
Chợ loại 3
Ấp Phú Lâm, Xã Phú Sơn, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai
ĐT:061.3858263 hoặc 061.3063087 - Diện tích:
Hình thức quản lý:Sự nghiệp có thu
Là chợ nhà nước xây dựng và được nâng cấp vào năm 2004 với 55 điểm hoạt động kinh doanh thường xuyên.
10 Chợ Phú Điền
Chợ loại 3
Ấp 3, Xã Phú Điền, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai
ĐT:061.3856606-UBND xã - Diện tích:
Hình thức quản lý:Sự nghiệp có thu
là chợ do nhà nước xây dựng với 55 điểm hoạt động kinh doanh thường xuyên.
11 Chợ Đắc Lua
Chợ loại 3
Ấp 12, Xã Đắc Lua, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai
ĐT:061.3884011-UBND xã - Diện tích:
Hình thức quản lý:Sự nghiệp có thu
Là chợ do nhà nước xây dựng. Tuy nhiên do đây là xã vùng cuối cùng của tỉnh Đồng Nai và nằm trong vùng xâu vùng xa, không thuận tiện cho việc đi lại, giao thương nên chỉ có 35 điểm hoạt động kinh doanh.

QUẢNG CÁO

Video goes here

Văn bản pháp luật mới

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, năm 2018 có nên tiếp tục tổ chức các phiên chợ vui công nhân không ?