Get Adobe Flash player

Thành phố Biên Hòa (44)
Huyện Vĩnh Cửu (9)
Huyện Trảng Bom (20)
Thị xã Long Khánh (9)
Huyện Tân Phú (11)
Huyện Xuân Lộc (17)
Huyện Long Thành (16)
Huyện Định Quán (19)
Huyện Cẩm Mỹ (18)
Huyện Nhơn Trạch (15)
Huyện Thống Nhất (15)

Tìm thấy 19 chợ
TTTên chợThông tin chợ
1 Chợ Phú Lợi
Chợ loại 2
Ấp 2, xã Phú Lợi, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai
ĐT:061.3612589 - Diện tích:
Hình thức quản lý:Hợp tác xã
Chợ do nhà nước xây dựng, đến năm 2001 được hợp tác xã Phú Loiự nâng cấp với 272 điểm hoạt động kinh doanh thường xuyên.
2 Chợ Gia Canh (Thị trấn)
Chợ loại 3
Ấp Hiệp Quyết, Thị trấn Định Quán, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai
ĐT:061.3851549 - Diện tích:
Hình thức quản lý:Sự nghiệp có thu
Là chợ nhà nước xây dựng với 70 điểm hoạt động kinh doanh thường xuyên.
3 Chợ Suối Nho
Chợ loại 3
Ấp Chợ, Xã Suối Nho, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai
ĐT:061.3874584 - Diện tích:
Hình thức quản lý:Sự nghiệp có thu
Là chợ do nhà nước xây dựng và được nâng cấp vào năm 2004 với 100 điểm hoạt động kinh doanh thường xuyên.
4 Chợ Phú Túc
Chợ loại 3
Ấp Chợ- Xã Phú Túc-huyện Định Quán-tỉnh Đồng Nai
ĐT:061.3638724 - Diện tích:
Hình thức quản lý:Sự nghiệp có thu
Là chợ do nhà nước xây dựng và được nâng cấp vào năm 2003 với 100 điểm hoạt động kinh doanh thường xuyên.
5 Chợ Phú Vinh
Chợ loại 3
Xã Phú Vinh, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai
ĐT:061.3612489 - Diện tích:
Hình thức quản lý:Sự nghiệp có thu
Là chợ nhà nước được xây dựng năm 2004, với hơn 30 điểm hoạt động kinh doanh thường xuyên.
6 Chợ Chiều Túc Trưng
Chợ loại 3
Ấp Hòa Bình, Xã Túc Trưng, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai
ĐT:061.3639017 - Diện tích:
Hình thức quản lý:Sự nghiệp có thu
Là chợ nhà nước xây dựng. đến năm 2008, chợ xuống cấp nên được nhà nước xây dựng lại với hơn 70 điểm họat động kinh doanh thường xuyên.
7 Chợ Phú Hòa
Chợ loại 3
Ấp 3, Xã Phú Hòa, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai
ĐT:061.3629535 - Diện tích:
Hình thức quản lý:Sự nghiệp có thu
Là chợ do nhà nước xây dựng với hơn 50 điểm hoạt động kinh doanh thường xuyên.
8 Chợ Phú Cường
Chợ loại 3
Ấp Phú Tân, Xã Phú Cường, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai
ĐT:061.3639026 - Diện tích:
Hình thức quản lý:Sự nghiệp có thu
Là chợ do nhà nước xây dựng và đang được xay dựng lại vào năm 2008 với 120 điểm hoạt động kinh doanh thường xuyên.
9 Chợ 102- La Ngà
Chợ loại 3
Ấp 1, Xã La Ngà, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai
ĐT:061.3853849 - Diện tích:
Hình thức quản lý:Sự nghiệp có thu
Là chợ do nhà nước xây dựng và được nâng cấp vào năm 2003 với hơn 130 điểm hoạt động kinh doanh thường xuyên.
10 Chợ 104- Phú Ngọc
Chợ loại 3
Ấp 2, Xã Phú Ngọc, huyện Định Quánm, tỉnh Đồng Nai
ĐT:061.3853748 - Diện tích:
Hình thức quản lý:Sự nghiệp có thu
Là chợ do nhà nước xây dựng, hiện đang nằmg trong giai đọan giải tỏa với hơn 70 điểm hoạt động kinh doanh thường xuyên.
11 Chợ 105- Phú Ngọc
Chợ loại 3
Ấp 2, Xã Phú Ngọc, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai
ĐT:061.3853015 hoặc 061.3853748 - Diện tích:
Hình thức quản lý:Sự nghiệp có thu
Chợ do nhà nước xây dựng với hơn 60 điểm hoạt động kinh doanh thường xuyên.
12 Chợ Lâm Trường III
Chợ loại 3
Ấp 7, Xã Thanh Sơn, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai
ĐT:061.3635012-UBND.xã - Diện tích:
Hình thức quản lý:Sự nghiệp có thu
Là chợ nằm trong vùng xâu vùng xa, việc đi lại khó khăn nên chợ rất khó phát triển. hiện chợ chỉ có hơn 20 điểm hoạt động kinh doanh thường xuyên.
13 Chợ Bến phà Thanh Sơn
Chợ loại 3
Ấp 1, Xã Thanh Sơn, huyện ĐỊnh Quán, tỉnh Đồng Nai
ĐT:061.3635012-UBND.xã - Diện tích:
Hình thức quản lý:Sự nghiệp có thu
là chợ nhà nước, năm 2008 chợ đang được xây dựng lại từ nguồn vốn ngân sách huyện với hơn 30 điểm kinh doanh hoạt động thường xuyên.
14 Chợ Phú Tân
Chợ loại 3
Xã Phú Tân, huyện ĐịnH Quán, tỉnh Đồng Nai
ĐT:061.3852658-UBND.xã - Diện tích:
Hình thức quản lý:Sự nghiệp có thu
Là chợ nhà nước, được xây dựng từ năm 2004 từ chương trình 135 của Chính phủ.
15 Chợ Bến phà 107
Chợ loại 3
Ấp Hòa Thành, Xã Ngọc Định, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai
ĐT:061.3851549 hoặc 061.3853670 - Diện tích:
Hình thức quản lý:Sự nghiệp có thu
Là chợ nhà nước với gần 50 điểm hoạt động kinh doanh thường xuyên.
16 Chợ Ngã ba 107
Chợ loại 3
Ấp Hòa Trung, Xã Ngọc Định, huyện ĐịnH Quán, tỉnh Đồng Nai
ĐT:061.3851373 - Diện tích:
Hình thức quản lý:Sự nghiệp có thu
là chợ nhà nước với hơn 50 điểm kinh doanh hoạt động thường xuyên.
17 Chợ Gia Canh (Xã)
Chợ loại 2
Ấp 2, Xã Gia Canh, huyện Định Quán, Đồng Nai
ĐT:0613 626 345 - Diện tích:9973m2
Hình thức quản lý:Doanh nghiệp
Chợ xây dựng Năm 2006
18 Chợ Thị trấn Định Quán
Chợ loại 1
Ấp Hiệp Đồng, Thị trấn Định Quán, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai
ĐT:0613 612 499 - Diện tích:9554 m2
Hình thức quản lý:Sự nghiệp có thu
Chợ xây dựng năm 2001
19 Chợ Vĩnh An- La Ngà
Chợ loại 2
Ấp Vĩnh An, Xã La Ngà, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai
ĐT:0613 853 849 - Diện tích:975 m2
Hình thức quản lý:Sự nghiệp có thu

QUẢNG CÁO

Video goes here

Văn bản pháp luật mới

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, năm 2018 có nên tiếp tục tổ chức các phiên chợ vui công nhân không ?