Get Adobe Flash player
Báo cáo kết quả tổ chức 10 Chuyến hàng Việt về các nhà máy và KCN phục vụ công nhân (chuyến 21 đến chuyến 30) tháng 10/2018 trong chương trình đưa 30 chuyến hàng Việt phục vụ công nhân năm 2018.
Cập nhật: 02.11.2018 09:21 - Lượt xem: 71

Thực hiện chủ trương của UBND tỉnh Đồng Nai, Sở Công Thương Đồng Nai về việc hỗ trợ, phục vụ công nhân trên địa bàn tỉnh Đồng Nai có điều kiện mua sắm hàng Việt.

Báo cáo kết quả tổ chức 06 Chuyến hàng Việt về các nhà máy và KCN phục vụ công nhân (chuyến 15 đến chuyến 20) tháng 09/2018 trong chương trình đưa 30 chuyến hàng Việt phục vụ công nhân năm 2018.
Cập nhật: 02.11.2018 09:17 - Lượt xem: 93

Thực hiện chủ trương của UBND tỉnh Đồng Nai, Sở Công Thương Đồng Nai về việc hỗ trợ, phục vụ công nhân trên địa bàn tỉnh Đồng Nai có điều kiện mua sắm hàng Việt.

Báo cáo kết quả Hội nghị “Kết nối giao thương giữa các đơn vị sản xuất của tỉnh An Giang và Trà Vinh với Chợ Đầu mối Nông sản Thực phẩm Dầu Giây của tỉnh Đồng Nai”
Cập nhật: 29.10.2018 08:27 - Lượt xem: 47
Thực hiện Kế hoạch số 3753/KH-SCT ngày 08 tháng 10 năm 2018 của Sở Công Thương Đồng Nai về tổ chức hội nghị “Kết nối giao thương giữa các đơn vị sản xuất của tỉnh An Giang và Trà Vinh với Chợ Đầu mối Nông sản Thực phẩm Dầu Giây của tỉnh Đồng Nai”. 
Báo cáo kết quả Hội nghị đối thoại doanh nghiệp Hàn Quốc và giao thương doanh nghiệp tại Đồng Nai.
Cập nhật: 29.10.2018 08:25 - Lượt xem: 26

Thực hiện Kế hoạch số 8695/KH-UBND ngày 16/08/2018 của UBND tỉnh về việc tổ chức hội nghị đối thoại doanh nghiệp Đài Loan, Hàn Quốc và giao thương doanh nghiệp tại Đồng Nai;

Báo cáo kết quả Hội nghị đối thoại doanh nghiệp Đài Loan và giao thương doanh nghiệp tại Đồng Nai.
Cập nhật: 29.10.2018 08:22 - Lượt xem: 29

Thực hiện Kế hoạch số 8695/KH-UBND ngày 16/08/2018 của UBND tỉnh về việc tổ chức hội nghị đối thoại doanh nghiệp Đài Loan, Hàn Quốc và giao thương doanh nghiệp tại Đồng Nai;

Báo cáo kết quả tổ chức Đoàn công tác tham quan Hội chợ Spoga – Gafa tại Tp. Cologne và Hội nghị giao thương Xúc tiến Thương mại tại Tp. Homburg, CHLB Đức
Cập nhật: 19.09.2018 01:54 - Lượt xem: 180
Thực hiện Quyết định số 2833/QĐ-UBND ngày 10/8/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc bổ sung một số nội dung tại các phụ lục ban hành theo quyết định số 1524/QĐ-UBND ngày 07/5/2018 của UBND Tỉnh về chương trình xúc tiến thương mại năm 2018tỉnh Đồng Nai;
Báo cáo Kết quả tổ chức lớp tập huấn “Thương mại điện tử với kỹ năng kinh doanh, quản trị sàn, và xây dựng thương hiệu trong kinh doanh trực tuyến”
Cập nhật: 12.09.2018 02:45 - Lượt xem: 133

Thực hiện Kế hoạch số 4186/KH-UBND ngày 02/5/2018 về Chương trình phát triển Thương mại điện tử năm 2018 được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt và Kế hoạch số 2739/KH-SCT ngày 25/7/2018 của Sở Công Thương Đồng Nai về việc tổ chức lớp tập huấn “Thương mại điện tử với kỹ năng kinh doanh, quản trị sàn và xây dựng thương hiệu trong kinh doanh trực tuyến”.

Báo cáo kết quả Khảo sát, kết nối giao thương giữa tiểu thương chợ Đầu mối Nông sản thực phẩm Dầu Giây với doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ sản xuất tại các huyện.
Cập nhật: 31.07.2018 10:37 - Lượt xem: 279

Thực hiện Kế hoạch số 2378/KH-SCT ngày 02/7/2018 của Sở Công Thương về việc tổ chức đoàn “Khảo sát, kết nối giao thương giữa tiểu thương chợ Đầu mối Nông sản thực phẩm Dầu Giây với doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ sản xuất tại các huyện”, Trung tâm Xúc tiến Thương mại báo cáo kết quả tổ chức Hội nghị như sau:

Báo cáo kết quả Chương trình Kết nối tiêu thụ hàng hóa và đặc sản vùng miền thông qua hệ thống chợ (PMAX 2018) – Chợ đầu mối nông sản thực phẩm Dầu Giây
Cập nhật: 11.06.2018 09:51 - Lượt xem: 327
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Đồng Nai tại Công văn số 4266/UBND-KT ngày 02/5/2018 về việc đồng chủ trì, tổ chức chương trình kết nối tiêu thụ hàng hóa và đặc sản vùng miền thông qua hệ thống chợ (PMAX 2018) - Chợ đầu mối nông sản thực phẩm Dầu Giây và Bộ Công Thương tại Công văn số 3248/BCT-TTTN ngày 27/4/2018 về chương trình công tác của Lãnh đạo Bộ Công Thương.
Báo cáo kết quả tham gia Hội chợ Thương mại Quốc tế Festival Huế 2018
Cập nhật: 24.05.2018 03:51 - Lượt xem: 460

Thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Đồng Nai năm 2018; Trung tâm Xúc tiến Thương mại Đồng Nai tổ chức tham gia gian hàng chung tỉnh Đồng Nai tại Hội chợ Thương mại Quốc tế Festival Huế 2018 tại TP.Huế, xin báo cáo kết quả như sau:

Chương trình KM, QC, HCTL 2018

Video goes here

Văn bản pháp luật mới

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, năm 2018 có nên tiếp tục tổ chức các phiên chợ vui công nhân không ?