Get Adobe Flash player
Báo cáo Kết quả tổ chức lớp tập huấn “Thương mại điện tử với kỹ năng kinh doanh, quản trị sàn, và xây dựng thương hiệu trong kinh doanh trực tuyến”
Cập nhật: 12.09.2018 02:45 - Lượt xem: 7

Thực hiện Kế hoạch số 4186/KH-UBND ngày 02/5/2018 về Chương trình phát triển Thương mại điện tử năm 2018 được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt và Kế hoạch số 2739/KH-SCT ngày 25/7/2018 của Sở Công Thương Đồng Nai về việc tổ chức lớp tập huấn “Thương mại điện tử với kỹ năng kinh doanh, quản trị sàn và xây dựng thương hiệu trong kinh doanh trực tuyến”.

Báo cáo kết quả Khảo sát, kết nối giao thương giữa tiểu thương chợ Đầu mối Nông sản thực phẩm Dầu Giây với doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ sản xuất tại các huyện.
Cập nhật: 31.07.2018 10:37 - Lượt xem: 132

Thực hiện Kế hoạch số 2378/KH-SCT ngày 02/7/2018 của Sở Công Thương về việc tổ chức đoàn “Khảo sát, kết nối giao thương giữa tiểu thương chợ Đầu mối Nông sản thực phẩm Dầu Giây với doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ sản xuất tại các huyện”, Trung tâm Xúc tiến Thương mại báo cáo kết quả tổ chức Hội nghị như sau:

Báo cáo kết quả Chương trình Kết nối tiêu thụ hàng hóa và đặc sản vùng miền thông qua hệ thống chợ (PMAX 2018) – Chợ đầu mối nông sản thực phẩm Dầu Giây
Cập nhật: 11.06.2018 09:51 - Lượt xem: 196
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Đồng Nai tại Công văn số 4266/UBND-KT ngày 02/5/2018 về việc đồng chủ trì, tổ chức chương trình kết nối tiêu thụ hàng hóa và đặc sản vùng miền thông qua hệ thống chợ (PMAX 2018) - Chợ đầu mối nông sản thực phẩm Dầu Giây và Bộ Công Thương tại Công văn số 3248/BCT-TTTN ngày 27/4/2018 về chương trình công tác của Lãnh đạo Bộ Công Thương.
Báo cáo kết quả tham gia Hội chợ Thương mại Quốc tế Festival Huế 2018
Cập nhật: 24.05.2018 03:51 - Lượt xem: 267

Thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Đồng Nai năm 2018; Trung tâm Xúc tiến Thương mại Đồng Nai tổ chức tham gia gian hàng chung tỉnh Đồng Nai tại Hội chợ Thương mại Quốc tế Festival Huế 2018 tại TP.Huế, xin báo cáo kết quả như sau:

Báo cáo Kết quả tổ chức Hội nghị “Triển khai Chương trình Xúc tiến Thương mại năm 2018 tỉnh Đồng Nai”.
Cập nhật: 23.05.2018 03:58 - Lượt xem: 281

Nhằm cập nhật và cung cấp đến doanh nghiệp, những thông tin về qui chế Xúc tiến Thương mại giai đoạn 2016-2020; các nội dung chính của chương trình Xúc tiến Thương mại năm 2018; Kế hoạch Phát triển Thương mại điện tử năm.

Báo cáo Kết quả tham gia Hội chợ Quốc tế hàng Thủ công mỹ nghệ, Đồ gỗ và hàng Quà tặng Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh (LIFESTYLE VIETNAM 2018)
Cập nhật: 18.05.2018 08:52 - Lượt xem: 183

Căn cứ Quyết định số 1524/QĐ-UBND ngày 07/5/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc ban hành Chương trình xúc tiến thương mại năm 2018 tỉnh Đồng Nai.

             Trung tâm Xúc tiến Thương mại Đồng Nai tham gia Hội chợ Quốc tế hàng Thủ công Mỹ nghệ, Đồ gỗ và hàng Quà tặng Việt Nam (LIFESTYLE VIETNAM 2018), xin báo cáo kết quả như sau
Báo cáo kết quả 8 chuyến hàng Việt về phục vụ công nhân
Cập nhật: 06.04.2018 09:04 - Lượt xem: 353
Triển khai cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" do Bộ Chính trị phát động. Thực hiện Công văn số 735/SCT-XTTM ngày 06/3/2018 về việc hỗ trợ địa điểm thực hiện đưa các chuyến hàng Việt về phục vụ  công nhân tháng 3/2018

Kết quả Hội chợ Việt Nam tại Campuchia năm 2017 từ 18-22/11/2017
Cập nhật: 24.11.2017 09:23 - Lượt xem: 814
Thực hiện chương trình XTTM năm 2017 theo Quyết đinh số 1080/QĐ-UBND ngày 05/4/2017 của UBND tỉnh Đồng Nai, Trung tâm XTTM Đồng Nai chủ trì phối hợp với một số doanh nghiệp trong tỉnh tổ chức Đoàn doanh nghiệp Đồng Nai tham gia gian hàng chung của Tỉnh tại Hội chợ Thương mại Việt nam tại Campuchia 2017 diễn ra từ ngày 18-22/11/2017 tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm, Đảo Kim Cương, Thủ đô Pnôm Pênh, Vương Quốc Campuchia

Phiên chợ Công nhân lần thứ 2 tại huyện Trảng Bom
Cập nhật: 20.11.2017 02:39 - Lượt xem: 838

Triển khai cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam do Bộ chính Trị phát động, đồng thời thực hiện chương trình XTTM Đồng Nai năm 2017, Trung tâm XTTM - Sở Công Thương Đồng Nai tổ chức Phiên chợ công nhân lần thứ 2 tại Khu công nghiệp Bàu Xéo, xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom, Đồng Nai. 

Báo cáo kết quả chương trình “Kết nối cung ứng sản phẩm nông nghiệp vào Chợ Đầu mối Nông sản thực phẩm Dầu Giây” (nông dân tiếp xúc trực tiếp với tiểu thương).
Cập nhật: 07.11.2017 02:45 - Lượt xem: 722

Thực hiện công văn số 7382/UBND-CNN ngày 27/7/2017 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc hỗ trợ phát triển Chợ Đầu mối Nông sản Dầu Giây và Thông báo kết luận số 3115/TB-SCT ngày 28/8/2017 của Sở Công Thương về cuộc họp rà soát kết quả hỗ trợ phát triển Chợ Đầu mối Nông sản thực phẩm Dầu Giây.

Chương trình KM, QC, HCTL 2018

Video goes here

Văn bản pháp luật mới

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, năm 2018 có nên tiếp tục tổ chức các phiên chợ vui công nhân không ?